LT   |   EN      Mano KU   |   
Buvusios Šv. Jono bažnyčios teritorijoje KU archeologai atidengė 18-ojo amžiaus palaidojimus
06-09-2021

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto archeologų komanda, vadovaujama dr. Raimondos Nabažaitės, nuo rugpjūčio mėn. vykdo tęstinius archeologinius tyrimus buvusios Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios, nugriautos po Antrojo pasaulinio karo (1946–1947), vietoje. Archeologai sako pasiekę vertingiausią tyrimų etapą – atkasę po bažnyčia buvusias žmonių palaidojimo vietas.

LR Seimui nutarus bažnyčios atstatymą paskelbti valstybinės reikšmės projektu, 2020 m. buvo pradėti archeologiniai tyrimai bažnyčios bokšto ir pastato V dalies apimtyse (iki pamatų viršaus). Šiemet tyrimai tęsiami toje pačioje vietoje, visiškai atidengiant pamatus ir iškeliant čia esančius kapus. Tyrimus vykdo Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (vad. dr. Raimonda Nabažaitė). Inicijuoja Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapija, bendradarbiaudama su Klaipėdos miesto savivaldybe ir Kultūros infrastruktūros centru.

Tyrimų grupės vadovė dr. Raimonda Nabažaitė sako, jog vertingiausia šio tyrimų etapo dalis – atidengti palaidojimai. Tyrimų metu jau aptikti 57 kapai. Mirusieji laidoti tiek šventoriuje, tiek bažnyčios viduje. Dauguma kapų įrengti kukliai, puošniausia karstų dalis – metalinės rankenos. Paminėtinas vienas išskirtinis karstas, kurio viršus buvo išpuoštas audiniu. Dalis mirusiųjų laidoti su įkapėmis – galvos, krūtinės, kojų srityse padėtomis monetomis; viename kape atidengtas moters skeletas su auskarais. Atskirai paminėtinas motinos ir vaiko kapas. Kapai pagal aptiktas monetas datuojami XVIII a. I puse.

Visi rastai skeletai netrukus bus iškelti ir išgabenti į Vilnių antropologiniams tyrimams, kad būtų nustatytas mirusiųjų amžius, lytis, galimos patologijos. Ten palaikai bus saugomi ir lauks perlaidojimo. Tikėtina, jog jie atguls po atstatomos bažnyčios pamatais.

Be bažnyčios horizonto, tyrimų metu buvo pasiektas iki 1678 m. gaisro buvusio užstatymo liekanos. Jį ištyrus toliau bus gilinamasi iki bažnyčios bokšto pamatų apačios, atliekami architektūriniai, konstrukciniai tyrimai. Jiems pasibaigus, teritorija bus paruošta bažnyčios atstatymo darbams.