LT   |   EN      Mano KU   |   
BRIAI jaunesnysis mokslo darbuotojas Justas Stončius pelnė apdovanojimą už geriausią doktoranto mokslinį straipsnį
27-11-2018

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojimą už geriausią doktoranto mokslinį straipsnį Akademinių darbų tautinių mažumų tematika skyrė Klaipėdos universiteto (KU) Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (BRIAI) jaunesniajam mokslo darbuotojui, KU istorijos krypties doktorantui Justui Stončiui. Interviu su juo apie šį apdovanojimą, studijas bei darbą KU.

Kokį apdovanojimą ir už ką pelnėte? Kuo jis reikšmingas?

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojimą už geriausią doktoranto mokslinį straipsnį Akademinių darbų tautinių mažumų tematika konkurse skyrė mano rašytam straipsniui „Вильнюсское «дело валютчиков» 1962 г.: антисемитизм в советской Литве“ („Vilniaus „valiutininkų byla“ 1962 metais: antisemitizmas sovietinėje Lietuvoje“), kuris buvo išspausdintas Maskvoje leidžiamame moksliniame žurnale.

Šis apdovanojimas yra svarbus tuo, kad atkreiptas dėmesys į sovietmečio Lietuvoje egzistavusį antisemitizmą, kuris laikytinas viena iš esminių priežasčių, kodėl iki šiol įvairiuose Lietuvos visuomenės sluoksniuose egzistuoja latentinis (išoriškai nepastebimas) antisemitizmas ir moralinis nejautrumas žydų atžvilgiu.

Vis dar sutinkamos nuostatos, kad žydai neva lojalesni Izraeliui nei Lietuvai, žydai „per daug“ kalba apie Holokaustą, rūpinasi tik savo gerove ir yra pernelyg įtakingi tarptautinėse finansų rinkose. Sovietinis antisemitizmas kaip reiškinys yra dar menkai tyrinėtas, neįvertinta jo potenciali grėsmė šiandieninėje Lietuvoje, o akademiniame diskurse šis klausimas, galima sakyti, neegzistuoja. Todėl Tautinių mažumų departamento apdovanojimas liudija, kad toks požiūris turi keistis ir pamažu keičiasi.

Pats straipsnis yra dalis mano parengtos disertacijos, kurioje atsispindi pozicija, kad neištyrus sovietinio antisemitizmo Lietuvoje genezės ir raiškos dinamikos, sovietų okupacijos padarinių suvokimas nebus galutinis. Sovietinis totalitarinis režimas Lietuvoje iš esmės neprisidėjo prie antisemitizmo, kaip neapykantos formos, kritikos, o atvirkščiai, netiesiogiai jį kurstė per įvairias propagandines kampanijas prieš sionizmą, Izraelį ir minėtus „valiutos spekuliantus“.

Ką studijavote ir ką šiuo metu studijuojate KU?

Istorijos doktorantūros studijos baigtos. Šių metų gruodžio 14 d. ginuosi mokslo daktaro disertaciją „Antisemitizmas sovietinėje Lietuvoje 1944–1990 metais“.

Kodėl pasirinkote studijas šiame Universitete?

Kalbant apie doktorantūros studijas, jos buvo mano bakalaurinio ir magistrinio darbo tęsinys ir nebuvo reikalo rinktis studijas kituose universitetuose. Stojant į bakalauro studijas svarsčiau apie kelis Lietuvos universitetus. Priimdamas galutinį sprendimą labiau rinkausi ne KU, o patį Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą (BRIAI), kurio mokslo reitingai iki šiol yra itin aukšti ir nenusileidžia kitoms Lietuvos aukštosioms mokykloms. Taigi, pirmosios pakopos studijas rinkausi atsižvelgdamas būtent į BRIAI teikiamą studijų ir mokslo kokybę.

Nuo 2018 m. esate KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas. Kodėl ir vėl pasirinkote KU? 

Šis klausimas natūraliai kelia šypseną. O kodėl ne ir vėl KU? Manau, kad siekiant mokslinės karjeros, itin svarbu yra nuoseklus darbas. Pasisemti naujų idėjų ir mokslinių įžvalgų galima nuolat dalyvaujant mokslinėse konferencijose ir stažuotėse tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Mokslinis darbas taip pat neapsieina be efektyvaus komandinio darbo, o būtent BRIAI matau stiprią tyrėjų komandą iš kurios galima daug mokytis ir kartu produktyviai dirbti. Taigi, šiuo metu nematau reikalo palankiai susiklosčiusios situacijos keisti.

Gimėte Palangoje ir iki šiol gyvenate pajūryje. Ką pasakytumėte/patartumėte tiems, kurie ruošiasi gyventi ir studijuoti KU?

Rinkdamiesi studijų vietą visų pirma aiškiai atsakykite į klausimą, ką, o ne kur, norite studijuoti. Paprastai pasiimsite iš studijų tiek, kiek patys tikslingai sieksite ir įdėsite darbo. Todėl motyvacija studijuoti pasirinktą dalyką ir asmeninė atsakomybė – itin svarbu.

Antras klausimas, kurį galite sau užduoti – kur norite kurti savo socialinę aplinką? Stipri ir tikslinga socialinė aplinka didina geresnes darbo galimybes, padeda lengviau įsitvirtinti.

Paprastai studijų laikas yra ne tik laikas mokytis ir linksmintis, bet ir vienas palankiausių laikotarpių užmegzti naujus ryšius, generuoti naujas idėjas su bendraminčiais. Manau, kad neturiu teisės (ne)rekomenduoti studijų kituose KU padaliniuose, nes niekada juose nesimokiau. Tačiau studijavimas BRIAI man asmeniškai atvėrė galimybes ir suteikė visas sąlygas gilintis ir toliau tęsti pradėtus antisemitizmo tyrimus, kurie yra itin svarbūs ir man įdomūs.