LT   |   EN      Mano KU   |   
BONUS projekto BaltCoast susitikimas ir EuroLag konferencija Mursijoje, Ispanijoje
17-03-2016

2016 m. vasario 29 d. Mursijoje įvyko ketvirtasis BONUS projekto BaltCoast – Sisteminiu požiūriu grindžiama struktūra kranto tyrimams ir valdymui Baltijos jūroje partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Klaipėdos universiteto mokslininkai, tyrėjai ir doktorantai. Susitikimo metu buvo pristatyti geriausių integruoto kranto zonos valdymo praktikų Baltijos jūros regione rezultatai, taip pat Vokietijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Danijos ir Lietuvos sisteminio požiūrio metodo taikymo kranto zonos tyrimuose  tarpiniai rezultatai bei aptarta tolimesnė projekto veikla. Klaipėdos universiteto atstovai pristatė savo tyrimo, kurio metu vertintas maudyklos įrengimo galimybės Kuršių mariose, tarpinius rezultatus.

Kovo 1–4 dienomis Mursijoje taip pat vyko 7-asis Europos pakrančių lagūnų simpoziumas (angl. EuroLag – 7th European Coastal Lagoons Symposium).  Jo metu projekto BaltCoast organizuojamoje darbinėje sesijoje Integrated Coastal Zone Management – new tools and approaches pristatyti projekto rezultatai, naujai kuriami įrankiai ir metodai visiems konferencijos dalyviams.

Projekto vadovas
dr. Georg Umgiesser, KU
El. p. georg.umgiesser@jmtc.ku.lt

http://www.baltcoast.net/