LT   |   EN      Mano KU   |   
Birželio 30 d. ginama Gretos Gyraitės ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertacija
25-04-2021

2021 m. birželio 30 d. 14.00 val. Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto konferencijų salėje, 201 a.  (Universiteto alėja-17, Klaipėda) bus ginama

Gretos Gyraitės
Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertacija

Microbial water quality and potential risks for human health at the Southeastern Baltic Sea bathing waters“
(„Mikrobiologinė vandens kokybė ir potencialios grėsmės žmogaus sveikatai pietryčių Baltijos jūros maudyklų vandenyse“)

 Mokslinis vadovas
prof. habil. dr. Gerald Schernewski (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012)

Mokslinis konsultantas
dr. Marija Kataržytė (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012)

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties gynimo taryba:
Pirmininkas
dr. Jūratė Lesutienė (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012)
Nariai:
dr. Aurelija Samuilovienė (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012);
dr. Evelina Grinienė (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012);
dr. Gian Marco Luna (Jūrų biologinių ir biotechnologinių išteklių institutas, Italija, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012);
prof. dr. David Oliver (Stirlingo universitetas, Jungtinė Karalystė, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012).

Su disertacija galima susipažinti Klaipėdos universiteto bibliotekoje bei adresu: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/ginamos-apgintos-disertacijos