LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Bendradarbiavimas įtvirtintas atminimo lentose

Plėtojant kultūrinį bendradarbiavimą tarp Prancūzijos ambasados Lietuvoje, Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos universiteto, Klaipėdoje atidengtos trys atminimo lentelės – žyminčios pastatus, menančius Prancūzijos administravimą Klaipėdos krašte ir liudijančios tvirtą kultūrinį ryšį. Bendri Klaipėdos ir Prancūzijos planai įtvirtinti 2017 m. spalio 19 d. NR. J9-2296 sutarties priedų pasirašymu.

„Bendras darbas šiandienos kontekste įgauna labai konkrečias bendradarbiavimo formas. Pasirašyti sutarties priedai – lyg trys uolos ant kurių statomas Klaipėdos ir Prancūzijos bendradarbiavimas. Šiuolaikinis šokis, kinas, istorinė atmintis – abiems pusės itin svarbios kultūrinės gairės, kurias stiprinsime, kuriomis dalinsimės. Prancūzija – kultūrinis lobynas, kuriuo mes klaipėdiečiai turime galimybę naudotis jau dabar“, – sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

2017 m. spalio 19 d. Prancūzijos ambasados Lietuvoje, Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos universiteto vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas – plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą, keistis ir dalytis patirtimi šiuolaikinio šokio, kino ir istorinės atminties srityse.

Šiais metais, minint Lietuvos šimtmetį, Prancūzijos ambasada ir Prancūzų institutas realizuos nemažai renginių su šūkiu „Prancūzijos ir Lietuvos „atrastas laikas“ Europoje“. Vienas jų – bendradarbiavimo sutarties įtvirtinimas, pasirašant priedus, apibrėžiančius veiklos priemones kiekvienoje iš minėtų kultūros sričių. Bendradarbiavimo perspektyvas parašais užtvirtino: J.E. Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Philippe Jeantaud, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos universiteto l.e. rektoriaus pareigas prof. Artūras Razbadauskas.

Oficialų priedų pasirašymą vainikavo Prancūzijos administravimo Klaipėdos krašte 1920–1923 m. atminimo įamžinimo ceremonija – atidengtos trys atminimo lentelės. Atminimo lentos atidengtos ant buvusios prancūzų prefektūros pastato sienos Sukilėlių gatvėje, dabartinio banko fasado Liepų gatvėje (čia gyveno prancūzų prefektas Gabrielis Petisne) bei ant I. Simonaitytės bibliotekos sienos Herkaus Manto gatvėje (buv. prancūzų generolo Dominyko Odry rezidencija).

Bendradarbiaviams įtvirtintas vakariniu renginiu, kuriame pristatyta Prancūzijos šiuolaikinio šokio choreografo Alban Richard ir šokio teatro „PADI DAPI Fish“ premjera – „Pareiškiu – Brandir“, skirta Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui. Spektaklyje žvilgsnis kreipiamas į individo ir kartu visos tautos siekį besąlygiškai būti savimi ir laikytis niekieno neprimestų nuostatų bei vertybių.

Tai – jau antrasis prancūzų šokėjų trupės bei šokio teatro „PADI DAPI Fish“ bendras darbas, kuris pažymi glaudų Prancūzijos ambasados, Prancūzų instituto Lietuvoje ir Klaipėdos miesto bendradarbiavimą.

Pagal Versalio sutartį 1919 m. miestas ir Klaipėdos kraštas buvo perduotas Antantės valdymui. Antantės valstybių vardu nuo 1920 m. vasario 15 d. Klaipėdos kraštą valdė Prancūzijos atstovas. Klaipėdoje įsikūrė prancūzų karinė įgula, vadovaujama generolo D.Odry. Po 1923 m. sausio sukilimo Klaipėdos kraštą prisijungė Lietuva.