LT   |   EN      Mano KU   |   
BAPR projekto apžvalginis turas ir eksperimentinių bandymų pristatymas Vėžaičiuose
02-07-2021

Š.m. birželio 29 d. įvyko nuotolinis ES Interreg pietų Baltijos programos lėšomis finansuojamo tarptautinio projekto Baltijos jūros regiono fitoremediacija (angl. BAPR – Baltic phytoremediation) apžvalginis turas ir eksperimentinių/bandomųjų tyrimų vertinimo pristatymas. Renginio organizatoriai – Lietuvos projekto partneriai – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Vėžaičių filialas ir Klaipėdos universitetas kvietė suinteresuotas puses ir visuomenę susipažinti su projekte atliekamais eksperimentiniais bandymais taikant fitoremediacijos metodus.

Apžvalginio turo metu Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Vėžaičių filialo darbuotojai pristatė filmuotą medžiagą, kurioje Lietuvos ūkininkai lankėsi eksperimentinių lauko bandymų teritorijoje bei diskutavo įvairiais aktualiais praktiniais klausimais. Pagrindinis apžvalginio turo tikslas – supažindinti visuomenę su aplinkai draugiškomis technologijomis valant užterštą gruntą, pristatyti grunto valymui parinktus augalus, grunto/dirvožemio valymo principus.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Vėžaičių filialas projekte atlieka eksperimentus ir vertina įvairių augalų potencialą, kaupiant sunkiuosius metalus (tokius kaip Pb, Zn, Cu, Cd, Ni, Co) savo biomasėje tręšiant nuotekų dumblu, turinčiu maistinių medžiagų ir sunkiųjų metalų. Tad susitikimo dalyviai turėjo galimybę pamatyti filmuotą medžiagą apie vykdomus bandymus ir jų procesą. LAMMC Vėžaičių filialo direktorė dr. Danutė Karčauskienė pristatė šių bandymų metodines ir technines charakteristikas, tyrimų metodus, privalumus ir trūkumus. Klaipėdos universiteto prof. Olga Anne pateikė šių vykdomų eksperimentinių bandymų tvarios plėtros vertinimo aspektus, projekto rizikos analizę ir valdymą bei projekto rezultatų sklaidą visuomenei. Klaipėdos universitetas išanalizavo pagrindinius pilotinio projekto aplinkosauginius, ekonominius ir socialius aspektus, įvertino pilotinio projekto inovatyvumą ir išanalizavo fitoremediacinės technologijos pritaikomumą. Klaipėdos universitetas taip pat nustatė pagrindinius pilotinio projekto rizikos faktorius ir pateikė jų prevencijos sprendimus. Projekto rezultatų pristatymas visuomenei, mokslininkams ir suinteresuotoms pusės, kaip pvz., ūkininkai yra vykdomas atsižvelgiant į auditorijos interesus ir įsitraukimą į tematiką. Pagrindines komunikacijos priemones projekte sudaro informacijos pristatymas BAPR projekto svetainėje, socialiniuose tinkluose, taip pat seminaruose, tarpvalstybiniame susitikimuose bei konferencijose.

Lietuvoje ypač aktualus klausimas dėl nuotekų dumblo panaudojimo žemės ūkyje galimybių, tačiau nuotekų dumblas užterštas sunkiaisiais metalais. Fitoremediacijos metodai suteikia galimybę ištirti augalų akumuliacines savybės kaupti savyje sunkiuosius metalus, o tai ypač aktualu šiandieniniame žemės ūkyje.

Projektą planuojama baigti 2022 m. gegužės 31 d. Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia: https://lnu.se/bapr