LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Baltijos jūros tarptautinės gamtosauginės organizacijos susitikimas KU Jūros tyrimų institute

2018 m. gegužės 14-18 dienomis, tarpininkaujant Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute vyksta svarbiausios Baltijos jūros tarptautinės gamtosauginės organizacijos – Helsinkio Komisijos (HELCOM) „Aplinkos būklės ir gamtos išsaugojimo“ darbo grupės susitikimas. Ši grupė renkasi du kartus per metus ir padeda Helsinkio Komisijai įgyvendinti Baltijos jūros aplinkos apsaugos konvenciją, kurią prieš keturis dešimtmečius ratifikavo visos jūrą supančios šalys siekdamos apsaugoti jūrą nuo bet kokios taršos.

Helsinkio Komisijos susitikimas skirtas Baltijos jūros aplinkos monitoringo, būklės vertinimo ir gamtos apsaugos klausimams spręsti. Susitikime dalyvauja apie keturiasdešimt atstovų iš visų Baltijos jūrą supančių šalių, Europos Komisijos, nevyriausybinių organizacijų, taip pat ir HELCOM organizacijos.

Šįkart numatyta aptarti aktualius Baltijos jūros būklės stebėsenos klausimus, tarp jų ir visų šalių koordinuoto povandeninio triukšmo ir jūrą teršiančių šiukšlių stebėsenos programas. Lietuvos Respublika šiame susitikime pristatys Klaipėdos universiteto mokslininkų sukurtos Baltijos jūros svetimkraščių rūšių informacinės duomenų bazės galimybes ir poreikius siekiant visų šalių koordinuoto informacijos valdymo Baltijos jūros regione. Susitikime taip pat bus aptarti Baltijos jūros būklės naujausiam vertinimui aktualūs eutrofikacijos, bioįvairovės ir teršiančių medžiagų poveikio analizės rezultatai. Šalių atstovai taip pat aptars mažųjų Baltijos jūros banginių – jūros kiaulių apsaugą, vėjo ir bangų energijos parkų galimą žalą migruojantiems paukščiams, jūros saugomų teritorijų tinklo problemas.