LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Bakalauro studentai kviečiami teikti paraiškas EU-CONEXUS minor specializacijai įgyti

Skelbiame EU-CONEXUS Minors programos atranką bakalauro studentams, kurie turi galimybę įgyti vieną iš dviejų siūlomų bakalauro specializacijų.

Iki sausio 21 d. kviečiame teikti paraiškas bei anglų kalbos lygį patvirtinančią pažyma/sertifikatą/pažymį el. paštu: ingrida.rukavice@ku.lt

Sausio 11 d. bus organizuojami informaciniai seminarai anglų ir lietuvių kalbomis. Pridedu nuorodas į susitikimus.

Lietuvių kalba, 14 val. – https://liedm.zoom.us/j/81924946152

Anglų kalba, 10 val. – https://liedm.zoom.us/j/82870571970