LT   |   EN      Mano KU   |   
Baigėsi pirmą kartą virtualiai vykusi Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros akademija
31-08-2020

Visą rugpjūčio mėnesį vyko pirmoji nuotolinė Klaipėdos universiteto (KU) Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros akademija (intensyvūs lietuvių kalbos kursai). Nuotoliniu būdu lietuvių kalbos mokėsi 42 dalyviai iš 13 šalių.

„Labas rytas“, kasryt sveikindavosi dalyviai iš Europos. „Laba diena“, atsakydavo dalyviai iš Pietų pusrutulio, o vykstant popietiniams kultūriniams renginiams, atsklisdavo ir „Labas vakaras“. Pamokos trijose grupėse prasidėdavo 9:00 Lietuvos laiku, o pirmajai, pradedančiųjų grupei, kurios dalyvius skyrė didžiausi geografiniai atstumai –  7:00; taigi vokiečiui Hannesui tai būdavo itin ankstus rytas – 6:00, Klaipėdoje apsigyvenusiam indui Ramešui – 7:00, studentams iš Indonezijos – 11:00, dalyvėms iš Kinijos – 12:00, o Martinui iš Australijos – 14:00.

Nuotolinis mokymas, žinia, jau tapo įprastu dalyku visame pasaulyje. Tačiau kaip į virtualią erdvę perkelti tradicinę Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros akademiją, organizatorių ir kursų senbuvių vadinamą tiesiog Akademija? Juk šalia kalbos pamokų svarbi jos dalis visus 18 metų būdavo plati kultūros pažinimo ir kalbos praktikos programa, – paskaitos įvairiomis kultūrinėmis temomis, išvykos, ekskursijos ir, apskritai, daug bendravimo. Anot kursų dalyvių, dėl turtingos kultūrinės programos ir dėl itin profesionalaus kalbos mokymo (nuo pradinio iki aukščiausiojo lygio) Klaipėdos universiteto Akademija susilaukia daug rekomendacijų.

Taigi, nors žodis iššūkis pastaruoju metu Lietuvoje vartojamas pernelyg dažnai, vis dėlto būtent jis tinka apibūdinant Akademijos organizatorių sprendimą rengti nuotolinius kursus per Zoom‘o platformą. Tačiau jau po pirmo visų dalyvių prisijungimo techniniam susiderinimui visi būgštavimai išsisklaidė ir prasidėjo, galima sakyti, naujų kalbos mokymo programų kūrimas. Tai, kas buvo daroma auditorijose, turėjo būti pritaikyta, pakeista taip, kad tiktų nuotoliniam mokymui.

Trumpai apibendrinti šią patirtį galima taip: tikrovė išsklaidė dvejones. Pirmoji dvejonė – ar nuotoliniu būdu bus pasiekta tokių pačių rezultatų kaip ir pamokas vedant auditorijose?  Atsakymas – taip. Tarpinių testų ir baigiamųjų egzaminų rezultatais liko patenkintos ir pačios dėstytojos. „Mane nudžiugino mano kursantai“, sako Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mokytoja ekspertė Vilma Dulevičienė. Ji dėstymo krūvį dalinosi su Klaipėdos technologijų mokymo centro mokytoja metodininke Vilija Šeputiene. „Mūsų dėstytojos – tikras stebuklas“, sakė jų kursantai. Visos kitos dėstytojos yra iš KU. „Daiva (dr. Daiva Pagojienė, mokiusi 2-ą pagal lygį grupę – J. D.) nuostabi mokytoja. Aš negaliu atsidžiaugti Annabelės naujomis lietuvių kalbos žiniomis. Jai labai patiko kursas. Ir per šį mėnesį ji labai daug išmoko“, parašė Annabelės iš JK mama lietuvė.

„Mokytoja nuo Dievo“, apie dr. Kristiną Blockytę-Naujokę atsiliepia aukščiausiojo lygio grupės kursantai; iš 8 šios grupės dalyvių net 6 jau keletą kartų dalyvavo KU Akademijoje ir yra tikri šių kursų senbuviai; nors dauguma jų jau įkopę į C1 lygį, tačiau noras tobulėti, meilė lietuvių kalbai, Lietuvai ir KU dėstytojams juos atveda ne tik į vasaros, bet ir į analogiškus žiemos kursus sausio mėnesį. Su šio lygio kursantais taip pat dirba doc. dr. Vaida Drukteinytė. „Ačiū dėstytojai Vaidai už stiprias žinias, už motyvaciją, už dėmesį detalėms, už nuoširdumą, už nuostabią dikciją ir artikuliaciją, aš kaip logopedė negaliu šito dalyko nepastebėti ir nepavydėti. Dėkoju už egzamino testą, jis buvo man beprotiškai sunkus, bet ir įdomus ir padėjo suprasti kiek man dar reikia daug dirbti“, parašė Rūta, atvykusi iš Maskvos ir jau įsikūrusi bei radusi darbą Vilniuje.

Pradedančiuosius kursų dalyvius mokė KU lektorės Virginija Jurgaitytė ir Jūratė Derukaitė. „Noriu pasakyti, jog ši programa, nors ir nuotolinė, buvo puiki. Ačiū už jūsų energiją ir sukurtą ypatingą ir šiltą atmosferą. Aišku, labai tikiuosi, kad kitą vasarą jau galėsiu atvykti į Lietuvą ir susipažinti su jumis gyvai“, parašė Maula, ekonomikos studentė iš Indonezijos, pasiekusi stulbinamų rezultatų, – ne tik išmokusi daugybę žodžių ir frazių, bet ir lengvai it riešutus gliaudžiusi linksniavimo ir asmenavimo sistemas. Nepaprastai kruopščios buvo studentės iš Kinijos, kur jos jau buvo gavusios šiokius tokius pradmenis.

Grįžtant prie Akademijos organizatorių dvejonių, kaip pavyks ją įgyvendinti nuotoline forma, buvo būgštauta ir dėl kultūrinės programos. Ar virtualiai dainuoti, keliauti, viešėti lietuvių šeimoje – misija (ne)įmanoma? Ir ką gi, – tikrovė pranoko vaizduotę: teigiamų emocijų netrūko, o techninius suvaržymus kompensavo abipusis noras dalintis kultūros žiniomis, bendrauti, draugauti. Įvyko keli renginiai – Kultūrų diena, Nacionalinių patiekalų diena, Dainų diena, ekskursija po Klaipėdą, Palangą, Kuršių neriją ir kelionė po visą Lietuvą. Tuo tarpu, viešnagei lietuvių šeimoje, taip pat atidarymo ir uždarymo šventėms, buvo sujungta reali ir virtuali erdvė: organizatoriai ir keli Klaipėdoje gyvenantys kursantai susitiko realioje erdvėje, o kiti dalyvavo prisijungę per Zoom‘o platformą, bendraudami iš didelio ekrano.

Trečioji dvejonė buvo ši: ar pavyks taip suartėti, užmegzti tvirtus ryšius, atveriančius kelią tolimesnėms perspektyvoms, kaip būdavo iki šios vasaros? Pavyko puikiai. Juk kursų dalyviai ne tik kartu mokėsi, bet ir kartu  renginiuose, nors ir virtualiai, kai kurie netgi prisijungę kartu gamino patiekalus savo virtuvėse. Be to, keliais komunikaciniais kanalais kursų dalyviai intensyviai bendravo su kursų koordinatore dirbančia Amina Šulpina, kuri yra kelių KU lietuvių kalbos akademijų alumnė, laisvai kalbanti lietuviškai ir keletu kitų kalbų, socialinės antropologijos magistrė, taigi gerai pažįstanti įvairių kultūrų ypatumus. Kursantus domino ne tik šios akademijos programa, bet ir kiti įvairūs klausimai. Beje, šioje nuotolinėje akademijoje padėjo ir kiti alumnai, – Nadyja Sadovnyk-Čučvaha ir Bohdanas Malančukas iš Ukrainos, – jie vedė ekskursiją, o Nadyja ir vertėjavo renginiuose iš lietuvių į anglų kalbą. Vieną renginį vedė Diana Žukauskaitė iš Rusijos, mokiusis KU Žiemos akademijoje, o dabar įstojusi Vilniaus universitetą. Šių vasaros kursų naujokus, akivaizdu, maloniai nustebino tai, jog dalyvauja tiek daug Akademijos senbuvių, ir jie noriai įsiliejo į virtualią draugiją, siejančią KU lietuvių kalbos kursantus (ir esamus, ir buvusius). Tuo tikslu 2014 m. sukurta socialinio tinklo Facebook paskyra Amici Lituanici.

Po oficialios Vasaros akademijos uždarymo šventės rugpjūčio 28 d. kitą dieną buvo numatytas dar vienas – atsisveikinimo – susitikimas. Organizatorių nuostabai, prisijungė daugybė kursantų. Geologas Martinas Purvins iš Australijos pasakė vakar kavinėje netyčia padavėjai kažką atsakęs lietuviškai, nes esąs labai stipriai pasinėręs į lietuvių kalbos studijas. Jis jau planuoja atvykti į kursus vasarą ir mokytis tame pačiame pastate – KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete – kur XX a. antrojo dešimtmečio pabaigoje mokėsi jo senelis. Lietuviškų šaknų turinčiai Verai, persikėlusiai iš Rusijos, kursų metu pavyko įstoti į KU ir ji mokysis tame pačiame fakultete. Šešiolikmetis Dmytro iš Ukrainos taip pat planuoja studijuoti Lietuvoje, galbūt net lietuviškai. Visi kiti kursantai taip pat turi su lietuvių kalba susijusių planų ar bent svajonių. O tai ir svarbiausia – turėti svajonę. Atkakliai jos siekiant, ir nutinka stebuklai.

Jūratė Derukaitė
Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto
Lituanistikos ir užsienio kalbų centro vadovė,
lietuvių kalbos kursų koordinatorė