LT   |   EN      Mano KU   |   
Atsinaujinęs Klaipėdos universitetas pradeda akademinius metus
02-09-2019

2019/2020 akademinius metus Klaipėdos universitetas (KU) pradeda atsinaujinęs ir susitelkęs į naujus tikslus. Universitetas ne tik pakeitė savo vizualinį identitetą – vyksta vis daugiau pasikeitimų nukreiptų į studentų sąlygų gerinimą, studijų KU patrauklumo didinimą.  

Juntamas ir studentų atsakas į pokyčius – šiemet įstojusių į KU daugiau nei praėjusiais metais. Kol kas naujų studentų – daugiau nei 900, nepaisant to, kad šiemet KU nebuvo vykdomas priėmimas į Menų akademiją, po to kai ši buvo prijungta prie Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. 

Galutinis šiais metais įstojusių studentų skaičius kol kas dar nežinomas – jis paaiškės spalio 1 d., kadangi studentai iš užsienio vis dar keliauja į ambasadas. 

Svarbu paminėti, kad KU naujus studijų metus pasitinka būdamas tarp 100 geriausių Europos universitetų. Europos Komisija paskelbė aukštąsias mokyklas iš visos Europos, kurios priklausys pirmosioms Europos universitetų (EU) tinklų iniciatyvos sąjungoms. Šie universitetai dalyvaus bendruose procesuose, padedančiuose kurti Europos aukštojo mokslo universitetų „universitetą“, grindžiamą glaudžiu akademiniu ir administraciniu integravimu.

KU pateko į „European University for Smart Urban Coastal Sustainability“ („Europos universitetas išmanių urbanizuotų pakrančių tvarumo problemoms spręsti“) konsorciumą, kuriame kartu su Atėnų, Valencijos, Zadaro, Bukarešto ir La Rošelio miestų universitetais stengsis formuoti naują požiūrį į studijų ir mokslinių tyrimų organizavimą, siekiant atspindėti problemų ir galimybių sudėtingumą, su kuriomis susiduria miesto pakrančių aplinka. 

Visai neseniai Paryžiuje įvyko pirmasis susitikimas dėl EU kūrimo. Jame lankėsi KU atstovas Mokslo ir inovacijų prorektorius prof. dr. Darius Daunys.

Tuo KU šių akademinių metų naujienos nesibaigia. LR Vyriausybė pritarė Universiteto nekilnojamo turto investavimo projektui. Pagal šį projektą bus parduodami nuo KU miestelio nutolę objektai, o gautos lėšos  skirtos naujo bendrabučio statyboms, laboratoriniam korpusui bei bendrai infrastruktūrai gerinti.

Dar viena infrastruktūros pokyčių naujiena ta, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pritarė modernizavimo projektui ir skyrė 1 mln. Eurų paramą socialinių mokslų fakulteto, bibliotekos, archyvo ir Tęstinių studijų instituto perkėlimui į Salomėjos Nėries g. 5. Šiuo adresu planuojama įrengti beveik 1800 kv. m. patalpų. 

Ne ką mažiau svarbi žinia ir tai, kad KU bus steigiamas vienas iš dešimties Lietuvoje STEAM – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo – centrų. Juo bus siekiama didinti moksleivių susidomėjimą technologijų ir gamtos mokslais. 

Klaipėdos universiteto STEAM centre veiks keturios laboratorijos: biologijos ir chemijos; fizikos ir inžinerijos; robotikos ir informacinių technologijų; specializuota jūros mokslų ir technologijų tyrimų erdvė. STEAM centras taip pat prasmingai prisidės prie Jūrinio slėnio idėjų realizavimo. 

Nuo birželio mėnesio KU pradėjo 24 mėnesius truksiantį projektą „KU vykdomų studijų kokybės gerinimas ir universiteto valdymo tobulinimas, atliepiant miesto ir regiono poreikius“. Projekto metu universitetas įsisavins beveik 1 100 000 eurų. Bus peržiūrimos studijų programos, susitelkiama į jūrinių specializacijų stiprinimą, modernizuojamas universiteto valdymas, diegiamas elektroninio mokymosi modelis.

Problema vis dar išlieka pedagogų rengimo klausimas. KU ir toliau sieks galimybės tęsti ilgametę pedagogų rengimo patirtį. 

Metus universitetas pradeda ir vizualiai atsinaujinęs – išsigryninęs, kokiu universitetu siekia būti. Kartu su vilniečių ženklodaros studija „Andstudio“ buvo atnaujintas universiteto vizualinis identitetas. Juo akcentuojamos KU vertybės, pabrėžiamos stiprybės bei išryškinamas unikalumas. 

KU nuo šiol bus atpažįstamas pagal organiškus grafinius elementus, unikalią simboliką ir šiaurietiškai modernią estetiką. Pasirinktas unikalus grafinių elementų kūrimo būdas, pasitelkiant KU mokslininkų sukurtą Baltijos jūros bangavimo modelį. Jo dinamika tiesiogiai sukuria grafinį vaizdą, kurį universitetas naudos savo vizualiniame identitete. Hidrodinaminiai duomenys parodys bangų aukščio ir intensyvumo prognozę, kuri atsispindės grafinėje KU kalboje.