LT   |   EN      Mano KU   |   
ATRANKA SEKRETORIAUS (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI
02-06-2017

ATRANKA SEKRETORIAUS (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje skelbia atranką į sekretoriaus(-ės), dirbančio(-ios) pagal terminuotą darbo sutartį, pareigybę.

Numatoma darbo pradžia – ne vėliau 2017 m. rugsėjo mėn.

Reikalavimai pretendentui:

– turėti aukštąjį išsilavinimą arba ne mažiau kaip trejų metų administracinio darbo patirties;
– būti susipažinusiam su Ženevoje veikiančių tarptautinių organizacijų institucine sąranga;
– mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis MS Office programiniu paketu, duomenų bazėmis, biuro technika;
– mokėti anglų ir prancūzų kalbas: bent vieną jų – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo (C1) lygiu, kitą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo (B1) lygiu,
– gebėti dirbti komandoje, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją, būti organizuotam, punktualiam, darbščiam, deramai atlikti savo pareigas, būti nepriekaištingos reputacijos;
– išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų ir kitų tvarkomųjų organizacinių dokumentų rengimo taisykles, informacijos sisteminimą, kalbos kultūros taisykles;
– išmanyti ir laikytis diplomatinio protokolo bei profesinės etikos reikalavimų;
– saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;
– atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Funkcijos:

– tvarkyti Atstovybės vadovo darbotvarkę;
– tvarkyti, sisteminti ir archyvuoti gaunamą ir siunčiamą dokumentaciją;
– formuoti atstovybės dokumentų bylas, rengti dokumentacijos planą, vadovo įsakymų dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimais projektus, tvarkyti archyvą, kontroliuoti bylų perdavimo į ministerijos archyvą procesą;
– rengti protokolinę korespondenciją (notas, sveikinimus, kvietimus) Ženevoje veikiančioms tarptautinėms organizacijoms ir užsienio valstybių nuolatinėms atstovybėms;
– teikti informaciją atstovybės veiklos klausimais telefonu, faksu ir elektroniniu paštu;
– organizuoti protokolinius renginius, susitikimus;
– tarpininkauti užsakant nuolatinius ir vienkartinius leidimus į Ženevoje veikiančias tarptautines organizacijas ir institucijas;
– padėti organizuoti LR valstybės pareigūnų vizitus ir susitikimus, užsakyti oro uosto paslaugas, rezervuoti vietas viešbučiuose, maitinimo įstaigose;
– rengti atsakymus į informacinio pobūdžio paklausimus;
– savo kompetencijos ribose rengti lydraščių projektus;
– vykdyti kitus tarnybinius atstovybės vadovo pavedimus.

Susidomėjusius prašome siųsti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką iki š. m. birželio 9 d. darbo dienos pabaigos elektroniniu paštu adresu rimante.daunyte@urm.lt.