LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universiteto miestelyje degė atminimo laužai Laisvės gynėjų dienai paminėti

Klaipėdos universiteto miestelyje degė atminimo laužai Laisvės gynėjų dienai paminėti

1991 metų sausio 13-osios naktį įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamentą bei kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus, perimti jų kontrolę. Prie televizijos bokšto Vilniuje žuvo 14, buvo sužeista daugiau kaip 600 taikių ir neginkluotų žmonių. Nors ir pavyko užgrobti kai kuriuos objektus, galutiniai operacijos tikslai taip ir nepasiekti. Gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti.

Šiems įvykiams atminti sausio 13-oji Lietuvoje paskelbta Laisvės gynėjų diena. Ši svarbi tautos istorijos data kasmet minima ir Klaipėdoje. Šiemet, sausio 13-osios išvakarėse, atminimo laužai liepsnojo ne tik pietinėje, centrinėje, bet ir šiaurinėje Klaipėdos dalyje – Klaipėdos universiteto miestelio aikštėje. Čia Dragūnų bataliono kariai su šeimomis ir Klaipėdos universiteto bendruomene kartu kūreno atminimo laužą. Susirinkusius sveikino Klaipėdos universiteto kancleris Evaldas Lukauskas, apie šį istorinį įvykį trumpai pasakojo Baltijos Regiono istorijos ir archeologijos istorikas Vytautas Jokubauskas.
Visi buvo pavaišinti kareiviška koše ir arbata.

R. Gorodeckienės nuotraukos