LT   |   EN      Mano KU   |   
Apvaliojo stalo diskusija KU – aptarta universitetinių inžinerinio ugdymo klasių veikla
02-03-2020

Vasario 27 d. Klaipėdos universitete vyko apvaliojo stalo diskusija dėl ugdymo Klaipėdos m. Baltijos gimnazijos universitetinėse inžinerinėse klasėse. Šiose gimnazijos klasėse veikla organizuojama pagal gimnazijos universitetinių inžinerinio ugdymo klasių veiklos modelį.

Į diskusiją Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų centre rinkosi Klaipėdos m. Baltijos gimnazijos pedagogai, Klaipėdos universiteto dėstytojai ir penkių Klaipėdos įmonių (UAB „Fortum Klaipėda“, UAB Neo Group, AB Grigeo Klaipėda, UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“, UAB „Western Baltic Engineeing“) atstovai. Renginį moderavo Klaipėdos universiteto Pedagogikos katedros docentė dr. Gražina Šmitienė.

Diskusijoje aptarti ugdymo inžinerinėse klasėse tikslai, įvairūs ugdymo (ugdymo turinio) organizavimo šiose klasėse klausimai. Kiekvienos grupės atstovai išsakė savo lūkesčius ir požiūrius į bendras inžinerinio ugdymo veiklas, analizavo aktualias ugdymo problemas bei jų sprendimo būdus.

Diskusijoje buvo priimtas sprendimas nuosekliai keletą kartų per metus organizuoti visų trijų ugdytojų grupių (mokytojų, dėstytojų, technologų) susitikimus, kuriuose būtų aptariamas bendras ugdymo veiklų planas, ugdymo koordinavimo aspektai, analizuojami pasiekti ugdymo rezultatai, numatomos veiklos tobulinimo gairės. Taip pat buvo aptartos kiekvienos ugdytojų grupės atstovų galimybės tobulinti kompetencijas, užsakant mokymus Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų centre.