LT   |   EN      Mano KU   |   
Aptartos ES investicijų į ateities transportą galimybės ir kryptys
28-03-2019

Klaipėdoje šį antradienį vyko informacinis renginys “Ateities transportas: ES investicijų galimybės ir kryptys”. Informacinio renginio metu Europos Komisijos atstovai, novatoriškų regiono įmonių ir mokslo institucijų atstovai dalinosi aktualia informacija apie dabartines transporto politikos aktualijas ir ateities perspektyvas.

Renginyje viešėjo ir pranešimus skaitė Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato politikos formavimo pareigūnė Julija Sakovica ir Kanados ambasados Lietuvoje Projektų vadovė Eglė Jurkienė. Europos Komisijos atstovė išskyrė pagrindinius transporto prioritetus Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrose programose (skaitmenizacija, saugumas, rizikų suvaldymas, autonominis valdymas), akcentavo sumanios specializacijos svarbą ateinančiame ES finansavimo laikotarpyje 2021-2027 m. ir aktyviai kvietė mokslą, verslą bei savivaldą bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu, siekiant geriausių ir regionui labiausiai reikalingų pokyčių transporto srityje.  Kanados ambasados atstovė pristatė Kanados verslo superklasterių atstovų lūkesčius ir norus stiprinti bendradarbiavimą su Lietuva tematinėse IT, biotechnologijų, saugumo, žemės ūkio technologijų, automatizavimo bei skaitmeninimo ir jūrinio sektoriaus srityse.

Renginio metu netrūko aukšto lygio pareigūnėms dėmesio iš Klaipėdos regiono verslininkų pusės, kurie aktyviai domėjosi galimomis finansavimo kryptimis ir naujomis transporto politikos įgyvendinimo priemonėmis, teiravosi apie galimybes per projektines iniciatyvas plėtoti tarptautines partnerystes su užsienio įmonėmis.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) atstovė, tematinės srities „Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas“ nacionalinė atstovė Viktorija Bražiūnaitė pristatė programos „Horizontas 2020” investicijų galimybes ir kryptis transporto srityse. MITA projekto „Inospurtas“ ekspertas Raimondas Pučka pristatė nacionalinę ES investicijų priemonę „Inosartas“, skirtą tiek pradedančiajam, tiek pažangiajam verslui.

Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros atstovai profesorė Jolanta Janutėnienė pasidalino gerosiomis bendradarbiavimo su verslu patirtimis, atliekant inžinerinių sistemų skaitinio modeliavimo ir analizės užsakomuosius tyrimus. Profesorius Rimantas Didžiokas pristatė ir pakomentavo du tarptautinių inžinerinių projektų bendradarbiavimo pavyzdžius: elektrinio autobuso kūrimo ir plėtros projektą bei energetiškai efektyvaus studentų bendrabučio statybą.

Antroji renginio dalis persikėlė iš “LighHouse coworking” į Klaipėdos universiteto Senato salę, kur Klaipėdos universiteto bendruomenė turėjo galimybę padiskutuoti ir aptarti aktualiausias mokslo ir inovacijų raidos kryptis, naujas Europos Komisijos mokslo ir inovacijų politikos formavimo aktualijas, pasidalijo geromis patirtimis tarptautinių projektų įgyvendinime ir diskutavo apie naujas iniciatyvas transporto, technologijų, mėlynojo ir žaliojo augimo tematikose. Su Kanados ambasados Lietuvoje atstove buvo aptartas galimas bendradarbiavimas tarp Klaipėdos universiteto ir Kanados mokslininkų, pateikiant aktualias bendradarbiavimo temas ir kryptis. Mokslo ir inovacijų prorektorius dr. Darius Daunys inicijavo diskusiją apie universiteto studijų ir mokslinį potencialą bei galimybes bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu, o projektų vadovė Rasa Viederytė patikino, kad tiek technologijos, tiek socialinių mokslų atstovai turi įdirbio, gerosios patirties ir noro toliau plėtoti mokslines veiklas transporto tematikose ir aktyviai dalyvaus įvairiuose tarptautiniuose ES tarptautinių programų kvietimuose.