LT   |   EN      Mano KU   |   
Aptartas aukštosios mokyklos vaidmuo studentų karjeros kūrimo procese
20-06-2016

2016 m. birželio 15 d. Vilniaus universitete vyko aukštųjų mokyklų karjeros specialistų kvalifikacijos kėlimo sesija „Karjeros valdymo paslaugų sąsaja su studijų procesais: aukštųjų mokyklų gerosios patirties sklaida“. Sesijos metu dalyviai turėjo galimybę aptarti iššūkius, su kuriais susiduria aukštosios mokyklos teikdamos karjeros valdymo paslaugas studentams bei aukštųjų mokyklų gerosios patirties atvejus tokiose srityse kaip partnerystė su darbdaviais, karjeros valdymo elementų integracija į studijų procesus, absolventų karjeros stebėsenos duomenų panaudojimo galimybės studijų programų kokybės gerinimui ir kt.

„Studentų karjeros kūrimas, įsidarbinamumo klausimai, karjeros valdymui reikšmingų kompetencijų spragų identifikavimas ir vystymas įgauna vis svarbesnę reikšmę aukštųjų mokyklų veiklose. Aukštųjų mokyklų karjeros specialistai išreiškė norą pasidalinti gerosiomis patirtimis ir iššūkiais, su kuriais susiduriama teikiant karjeros paslaugas studentams, kartu paieškoti būdų, kaip spręsti kylančias problemas. Vilniaus universitetas džiaugiasi tapęs renginį priimančiąją organizacija ir darbui subūręs gausų būrį karjeros srities profesionalų iš daugiau nei dvidešimties Lietuvos aukštųjų mokyklų, o taip pat ir verslo, pramonės bei viešojo sektoriaus organizacijų. Kadangi renginyje dalyvavo visos studentų karjeros kūrime dalyvaujančios pusės: aukštųjų mokyklų, studentų bei darbdavių atstovai, tikimės, kad susitikimas padės stiprinti visų šalių bendradarbiavimą ieškant galimybių padėti aukštųjų mokyklų absolventams sėkmingai įsilieti į darbo rinką ir tapti konkurencingais savo srities profesionalais“, – teigė Vilniaus universiteto Studijų direkcijos direktorė Jekaterina Bortkevič.

Renginio metu įžvalgomis ir rekomendacijomis dalijosi karjeros specialistai, darbdavių, studentų ir aukštųjų mokyklų konsorciumų, veikiančių praktikų organizavimo ir karjeros valdymo paslaugų sferose, atstovai. Sesijos metu atkreiptas dėmesys į nesutampantį studentų pasirengimo darbo rinkai vertinimą studentų, aukštųjų mokyklų, darbdavių apklausose, identifikuotos karjeros kūrimui reikšmingų kompetencijų spragos (kontaktų tinklo kūrimo, projektų valdymo, savęs pažinimo, kalbinės bei skaitmeninės kompetencijos). Aptarti metodai ir įrankiai, kuriuos siūlo aukštosios mokyklos ir darbdaviai studentų karjeros valdymo ir įsidarbinamumo kompetencijų ugdymui, tokie kaip karjeros elementų integracija į studijų dalykus, neformalūs ugdymo karjerai seminarai, mokymai, renginiai, informacinių kompiuterinių technologijų įrankiai, karjeros konsultacijos, absolventų ir praktikos programos organizacijose ir kt.

Daug dėmesio skirta svarstant atsakomybės už studentų karjeros vystymą pasidalijimo tarp darbdavių, bendrojo ugdymo ir aukštojo mokslo institucijų klausimams, bendradarbiavimo iniciatyvų aptarimui. Išskirtos absolventų karjeros stebėsenos panaudojimo studijų programų ir procesų gerinimui kryptys: subjektyvios apklausos būdu gautos rekomendacijos studijų programų tobulinimui, atkreipiant dėmesį į studentų identifikuotas trūkstamas kompetencijas, studijų rinkodara, mobilumo metu vystomų kompetencijų efektyvumo vertinimas, sprendimo dėl studijų programų poreikio priėmimas, kvalifikacijos kėlimo kursų poreikio identifikavimas ir atliepimas, bendradarbiavimas su bendrojo ugdymo mokyklomis, demografinių ir kt. veiksnių ryšio su įsidarbinamumu vertinimas.

„Studentų karjeros valdymo paslaugos Lietuvos aukštojo mokslo institucijose yra dar palyginti nauja veiklos sritis, skaičiuojanti savo pirmąjį dešimtmetį. Daugelyje aukštųjų mokyklų karjeros paslaugos vis dar ieško savo vietos, dažnai nėra nusistovėjusių paslaugų teikimo tradicijų, aiškios strategijos. Dėl šios priežasties itin svarbu dalytis turima patirtimi, mokytis vieniems iš kitų, diskutuoti ir drauge spręsti kylančias problemas. Labai džiaugiamės, kad dalyviams ši sesija buvo naudinga ir gautas įžvalgas jie galės panaudoti savo veiklose. Vis tik renginys paliko ir neatsakytų klausimų, todėl išlieka tokių renginių poreikis ir ateityje“, – teigė renginio organizatorė, Vilniaus universiteto Studijų direkcijos karjeros specialistė Sigita Kilkutė.

Visą sesijos programą ir pranešimus galima rasti tinklalapyje www.karjera.vu.lt, skiltyje Karjeros specialistams.