LT   |   EN      Mano KU   |   
Apklausa KU dėstytojams ir studentams apie aukštojo mokslo dėstymo kokybę
07-04-2021

Kviečiame sudalyvauti apklausoje apie aukštojo mokslo dėstymo kokybę universiteto dėstytojus ir studentus.

Ši apklausa – tai dalis tarptautinio tyrimo, atliekamo su partneriais iš Europos šalių.

Šiuo metu Lietuvoje, Italijoje, Ispanijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje įgyvendinamas tarptautinis programos Erasmus+ projektas QUALITI – Didaktinės kokybės vertinimas siekiant mokymo(si) inovacijų bei tobulinimo (QUALITI – Didactic Quality Assessment for Innovation of Teaching and Learning Improvement; 2019-1-IT02 -KA203-063157). Projekto tikslas – sistemiškas ir integruotas studijų kokybės gerinimas.

Siekdami projekto tikslų, partneriai š. m. kovo–balandžio mėn. šalyse–partnerėse įgyvendina apklausą internetu, skirtą išsiaiškinti dėstytojų ir studentų nuomonę apie dėstymo veiklas, praktikas bei patirtis.

Anketa dėstytojams

Anketos tikslas – išsiaiškinti dėstytojų nuomonę apie dėstymo veiklas ir praktikas: QUESTIONARIO DOCENTI 2 Survey (surveymonkey.com)

Anketa studentams

Šios anketos tikslas – išsiaiškinti, kaip atrodo „idealus dėstytojas (-a)“ studentų akimis: Questionario Studenti 2 Survey (surveymonkey.com)