LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Apginta vadybos krypties daktaro disertacija

Lapkričio 17 d. Klaipėdos universitete įvyko Karolio Ramanausko disertacijos „Organizacinės kultūros formavimas pasitelkiant vadovo emocinį intelektą“ (vadovė prof. dr. Ligita Šimanskienė) disertacijos gynimas. Moksliniame darbe atskleista emocinio intelekto, kaip vidinio vadovo psichikos organizacijos ištekliaus, esmė, jo reikšmė formuojant organizacinę kultūrą. Taip pat apibrėžtos pagrindinės emocinio intelekto kompetencijos, turinčios didelę reikšmę daugumai organizacinės kultūros aspektų. Sukurta organizacinės kultūros ir emocinio intelekto tyrimo bei organizacinės kultūros formavimo, pasitelkiant vadovo emocinio intelekto metodologija.

Buvo sudaryta disertacijos gynimo Taryba: pirmininkė prof. dr. Nijolė Petkevičiūtė (VDU), nariai: prof. dr. Alvydas Baležentis (MRU), prof. dr. Rimantas Stašys (KU), doc. dr. Erika Župerkienė (KU), prof. habil. dr. Biruta Sloka (Latvijos universitetas).

Tai jau trečia apginta vadybos krypties disertacija 2017 metais Klaipėdos universitete pagal suteiktą Vytauto Didžiojo universitetui, Klaipėdos universitetui, Aleksandro Stulginskio universitetui, Mykolo Romerio universitetui ir Šiaulių universitetui (2011 m. birželio 8 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1019) doktorantūros teisę.