LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Apginta disertacija KU: Skubios medicinos pagalbos sistemos valdymą būtina tobulinti

Apginta disertacija KU: Skubios medicinos pagalbos sistemos valdymą būtina tobulinti

Klaipėdos universitete doktorantas Klaipėdos universitetinės ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojas Gintautas Virketis sėkmingai apgynė mokslinį darbą tema „Skubios medicinos pagalbos (SMP) sistemos valdymo tobulinimas“. Disertacijos autorius ne tik išsamiai išanalizavo Lietuvos SMP sistemos valdymą, įvardijo daug trūkumų, tačiau ir pateikė rekomendacijų, kaip reikėtų šios sistemos valdymą keisti.

Doktorantas išnagrinėjo ir atskleidė SMP sistemos valdymo aspektus Lietuvoje. Visų pirma, mokslininkas akcentuoja, kad SMP tapo interesų sritimi politikos formuotojams, sveikatos vadybininkams, mokslininkams ir kitoms suinteresuotoms šalims, tačiau ši sąvoka nėra pakankamai aiški ir dažnai suprantama skirtingai. Nevienodas suvokimas kelia konfliktines situacijas tarp medikų ir pacientų, turi finansinių ir teisinių pasekmių sveikatos priežiūros sistemos dalyviams.

Taip pat vyksta transportuojamų ir savarankiškai atvykstančių į priėmimo skubios pagalbos skyrių pacientų srautų pokyčiai. Neplanuotai ir kai kur nevaldomai padidėję pacientų srautai kartais iš esmės pablogina teikiamų paslaugų kokybę: SMP teikiantis gydytojas vis mažiau laiko gali skirti paciento būklei įvertinti, ilgėja eilės ir laukimo laikas. „Pavyzdžiui, šiandien turime įsakymą dėl būtinosios medicinos pagalbos su keturiomis kategorijomis, kurios niekaip neatitinka šios dienos aktualijų. Viskas yra orientuota į stacionarinę pagalbą, o ambulatoriniai pacientai tarsi lieka už borto. Toks vertinimas, kad per valandą laiko visiems turi būti suteikta pagalba niekaip neatitinka realybės. Pasaulyje yra ir dvi valandos, ir trys, ir keturios, ir penkios, o pas mus – atėjo pacientas ir tik viena valanda laiko. Niekaip neišeina to padaryti prie šiandienio personalo galimybių, jiems suteiktų įgaliojimų ir turimų resursų. Tad mūsų sistemoje prasilenkia teorija ir praktika.“ – mintimis dalijosi doktorantas.

G. Virketis atliko tyrimą ir apklausė respondentus iš visų Lietuvos ligoninių. Darbe apimtos ir tos sritys, kurios iki šiol nebuvo nagrinėtos, pvz., tarp-stacionarinis transportavimas. Taip pat iškeltas slaugytojų dalyvavimas skubios medicinos pagalbos teikime. „Lietuvoje pagal galiojančius teisės aktus paciento būklės vertinimą gali atlikti tik gydytojas, nors yra konstatuojamas gydytojų trūkumas. Tyrimo rezultatais pagrįsta, kad slaugytojui atliekant pirminį paciento būklės vertinimą pailgėtų gydytojo laikas pagrindiniam darbui, o tai darytų tiesioginę įtaką PSPS paslaugų prieinamumo ir kokybės pagerėjimui“, – kalbėjo mokslininkas.

Apibendrinant, G. Virkečio atlikto tyrimo duomenų analizė atskleidė tokius Lietuvos SMP sistemos valdymo trūkumus: SMP paslaugų teisinio reglamentavimo stoka; neadekvačios SMP vertinimo kategorijos ir dėl to per dideli pacientų srautai; sudarytų ir patvirtintų SMP veiklos standartų, algoritmų ar protokolų stoka; per mažas personalo skaičius, žema kvalifikacija ir kompetencijos; trūksta SMP paslaugų kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių, nėra SMP sistemos darbo rezultatų vertinimo; trūksta pacientų transportavimo tarp gydymo įstaigų reglamentavimo; SMP paslaugų finansavimo stoka; neužtikrinamas visuomenės informavimas ir mokymas. Kiekvienam iš šių trūkumų šalinti moksliniame darbe doktorantas pateikė pasiūlymų bei visos SMP sistemos tobulinimo priemonių.

G. Virketis mokslinį darbą gynėsi viešame Vadybos mokslo krypties disertacijos gynimo tarybos posėdyje, kuriam pirmininkavo Vytauto Didžiojo, Klaipėdos, Aleksandro Stulginskio, Mykolo Romerio ir Šiaulių universitetų vadybos jungtinės doktorantūros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. Pranas Žukauskas. Mokslo daktaro disertacijos gynimo taryboje dalyvavo KU profesoriai dr. Ligita Šimanskienė ir habil. dr. Julius Ramanauskas, taip pat prof. dr. Alvydas Baležentis iš MRU bei prof. dr. Barbara Kožuch iš antrojo pagal savo svarbą ir dydį Lenkijoje Jogailos universiteto Krokuvoje. Po sėkmingo disertacijos gynimo Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Vadybos katedros kolektyvas padovanojo doktorantui šį įvykį simbolizuojantį mokslo varpą ir baltą daktaro chalatą bei kepuraitę. G. Virketis juokėsi, kad nors kasdien savo darbe nešioja baltą gydytojo chalatą, bet šis buvo išskirtinis – kitokio daktaro – socialinių mokslų. Tačiau daugiausia šypsenų doktorantui sukėlė balta kepurė, nes kasdienėje veikloje ji nebenešiojama.

Doktoranto mokslinio darbo vadovas profesorius Rimantas Stašys džiaugėsi sėkmingu disertacijos gynimu ir gyrė doktorantą: „Gintautas nuostabus žmogus, puikus savo srities žinovas. Jis atliko didžiulį darbą, puikiai išnagrinėjo temą ir parašė disertaciją aktualia, reikšminga tema. Labai smagu buvo dirbti su žmogumi, kuris su malonumu tyrė ir nagrinėjo būtent tą sritį, kuri jam artima.“ R. Stašys nuoširdžiai padėkojo Klaipėdos universitetinės ligoninės vyr. gydytojui prof. habil. dr. Vinsui Janušoniui už reikšmingas konsultacijas ir visokeriopą pagalbą doktorantui atliekant mokslinį tyrimą. Taip pat paminėjo, kad Lietuvai būtent tokių ir reikia ligoninių arba įmonių vadovų, kurie ne tik patys tobulėja kaip įmonių vadovai ar mokslininkai, bet ir aktyviai skatina tobulėti savo bendradarbius bei komandos narius.

Pats doktorantas teigė, kad nesupranta tų darbų, kurių negalima pritaikyti praktikoje. Anot jo, mokslinio darbo realus pritaikomumas yra svarbiausia ir būtent tą suvokdamas rašė savo darbą. Nors nebuvo lengva pasiekti ir apklausti tikslingus respondentus, analizuoti duomenis, bet rezultatais doktorantas liko patenkintas. „Labai džiaugiuosi savo darbu. Atlikau išsamų tyrimą, perskaičiau daugybę literatūros, kurią sudėjau į savo disertaciją. Smagu, kad dabar kiekvienas gali imti ir skaityti mano darbą bei juo naudotis“, – kalbėjo G. Virketis. Doktorantas dėkingas mokslinio darbo vadovui R. Stašiui, konsultantui V. Janušoniui, KU SMF fakulteto Garbės dėstytojui prof. Vytautui Jonui Žilinskui, ASU emeritei prof. Jadvygai Ramanauskienei bei visam KU SMF Vadybos katedros kolektyvui, kuris ne tik skaitė darbą, davė patarimų, pamokė, bet ir palaikė. „Dėkingas esu Vadybos katedrai, visi malonūs ir profesionalūs mokslininkai. Aišku, būdavo ir skaudesnių replikų ar pastabų, bet esu dėkingas ir už jas, nes juk kritika padeda tobulėti“ – dėkodamas sakė doktorantas.

Tekstas: Rita Skirpstaitė