LT   |   EN      Mano KU   |   
Antrajame KU Strategijos įgyvendinimo Komiteto posėdyje patikslintas Veiklos planas 2021-2022
11-01-2021

Sausio 8 d. įvyko antrasis KU Strategijos įgyvendinimo Komiteto posėdis, kurio metu tikslinti ruošiamo Veiklos plano 2021-2022 metams kriterijai ir rodikliai. Šis Veiklos planas yra pirmasis iš penkių veiklos planų, skirtų KU Strategijos 2030 įgyvendinimui.

Pagal Strateginiame plėtros plane suformuluotus strategijos plėtros prioritetus ir tikslus iki 2030 metų, yra išskirtos trys prioritetinės veiklos sritys – tai (i) studijos ir mokymasis visą gyvenimą, (ii) mokslas ir inovacijos bei (iii) išteklių valdymas ir gerovė.

Posėdžio metu (kuris užtruko beveik 3 valandas) vyko aktyvios diskusijos dėl veiklos sritis apibrėžiančių rodiklių, jų efektyvumo ir tvarumo reikšmių.  Atsižvelgiant į tai, kad privalome suspėti paruošti ir patvirtinti Veiklos planą iki Universiteto akreditacijos (numatoma šių metų kovo mėn.) bei negalime itin nukrypti nuo formaliųjų reikalavimų dalyse, liečiančiose studijas ir mokslą, kol kas didžiausią darbą atlieka padalinių atstovai Strategijos įgyvendinimo Komitete (žr. 2020 m. gruodžio 18 d. Rektoriaus įsakymą Nr. 1-054, KU tinklapyje.

Sausio 13 d. Komitetas rinksis į trečiąjį posėdį, kuriame bus tikslinamos trečiosios prioritetinės veiklos srities, t.y. išteklių valdymas ir gerovė, kriterijų bei rodiklių apibrėžtys. Universiteto biudžete turime lėšų dalis skiriamas (i) mokslo ir studijų skatinimui bei (ii) darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui.

Norime paklausti bendruomenės, kaip ir kada, Jūsų nuomone, šių skiriamų lėšų panaudojimas yra laikytinas efektyviu, davusiu naudos tiek Jums asmeniškai, tiek ir padaliniui ar bendrai Universitetui. Kaip galėtume efektyvumą išmatuoti?

Turintieji konstruktyvių pasiūlymų kviečiami juos siųsti Atviro Forumo koordinatorei elektroniniu paštu gabriele.burbulyte-tsiskarishvili@ku.lt  iki sausio 13 d. 10 val.