LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Agnės Šneiderienės daktaro disertacijos gynimas

Agnės Šneiderienės daktaro disertacijos gynimas

2017 m. balandžio 21 d. 10 val. Klaipėdos universiteto Аula Magna konferencijų salėje (Herkaus Manto g. 84, Klaipėda) bus ginama

Agnės Šneiderienės
Ekonomikos mokslo krypties (04S) daktaro disertacija
„Įmonių socialinės atsakomybės įtaka regiono ekonominiam augimui“

Mokslinis vadovas
prof. dr. Vytautas Juščius (Klaipėdos universitetas, ekonomika 04S)

Mokslinė konsultantė
dr. Aranka Ignasiuk-Szulc (Mikalojaus Koperniko universitetas, Lenkija, ekonomika 04S)

Ekonomikos mokslo krypties gynimo taryba:
Pirmininkas
prof. dr. Vytautas Snieška (Kauno technologijos universitetas, ekonomika 04S)

Nariai:
prof. habil. dr. Žaneta Simanynienė (Kauno technologijos universitetas, ekonomika 04S)
prof. dr. Violeta Pukelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, ekonomika 04S)
doc. dr. Daiva Labanauskaitė (Klaipėdos universitetas, ekonomika 04S)
prof. dr. Maija Šenfelde (Rygos technikos universitetas, ekonomika 04S)

Maloniai kviečiame dalyvauti!