LT   |   EN      Mano KU   |   
Reikšmingas žingsnis į priekį vykdant mokslinius tyrimus visuomenei
02-03-2021

2021 m. kovo 1-ąją EU-CONEXUS, Europos universitetas išmaniųjų pakrančių miestų tvariai plėtrai, pradėjo įgyvendinti projektą „EU-CONEXUS Research for Society (RFS)“ (EU-CONEXUS Moksliniai tyrimai visuomenei), finansuojamą pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizon 2020“, dotacijos sutartis Nr. 101017436.

Į kovo 2-ąją surengtą virtualų projekto atidarymo renginį mokslininkų bendruomenė susirinko aptarti projekto poveikio ir projekto dalyvių bei Europos Komisijos lūkesčių dėl jo įgyvendinimo. Ypatingas dėmesys projekte skiriamas tokioms temoms kaip glaudesnių ryšių tarp mokslo ir inovacijų vystymas, socialiai atsakinga žmogiškųjų išteklių vadyba, bendra mokslinių tyrimų infrastruktūra ir ištekliai, keitimasis žiniomis, atviras mokslas bei piliečių įtraukimas į mokslinius tyrimus. Be to, EU-CONEXUS RFS lygins skirtingas nacionalines teisines ir institucines mokslinių tyrimų aplinkas, padės nustatyti kliūtis rengiant bendras Europos mokslinių tyrimų strategijas ir programas bei palengvins bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje. Mokslinių tyrimų projekto vykdomosios agentūros pareigūnai Doru-Leonardas Irimie ir Isabelle de Meeus d’Argenteuil pasidalijo lūkesčiais dėl sklandaus šio projekto vykdymo.

Sveikinimo kalboje EU-CONEXUS valdybos pirmininkas Jean-Marc Ogier pabrėžė strateginę šios papildomos paramos Europos universiteto iniciatyvai svarbą, ypač mokslinių tyrimų potencialo plėtros aspektu. „Nors tikrovėje visi universitetai-partneriai nėra dideli, kartu galime suburti nemažą studentų ir darbuotojų skaičių. O jei atsižvelgsime į tai, kad visas personalas susitelks diskusijoms apie išmaniųjų pakrančių miestų tvarią plėtrą, tapsime realia jėga pasaulio mastu“, − teigia Jean-Marc Ogier.

Projektu siekiama sukurti naują prieigą prie tarpdisciplininių mokslinių tyrimų tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje, vykdant Europos ir pasaulines tvaraus vystymosi iniciatyvas, tokias kaip Žaliasis kursas (Green Deal)  ir Darnaus vystymosi tikslai (SDGs). „Projektas remiasi puikiais tyrėjais, pasirengusiais bendradarbiauti ir dalytis savo žiniomis bei patirtimi, atvirais naujoms, aktyvioms ir novatoriškoms partnerystėms“, − pažymi Rasa Viederytė, RFS projekto vadovė.

EU-CONEXUS RFS tikslas − institucinė pertvarka visuose universitetuose-partneriuose, siekiant sukurti palankias sąlygas daugiadisciplininės, iššūkiais grindžiamos ir tarptautiniu mastu konkurencingos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės plėtojimui tarpvalstybiniame tarpuniversitetiniame miestelyje. Pasak Isabellos Baer-Eiselt, EU-CONEXUS vykdančiosios direktorės, „Projektas struktūriniu lygiu pagerins ir modernizuos mokslinių tyrimų vykdymo sąlygas kiekviename universitete ir pačioje tarpuniversitetinėje sistemoje. Jis ženkliai sustiprins Europos universiteto institucinės plėtros visapusiškumą ir sudarys sąlygas teikti visavertes universiteto paslaugas švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse vienodomis sąlygomis”.

Projekto partneriai iš Prancūzijos, Lietuvos, Graikijos, Rumunijos, Ispanijos ir Kroatijos bei asocijuotieji Europos universiteto partneriai iš Airijos, Vokietijos ir Kipro 3 metų laikotarpiu atliks projekto užduotis ir reikšmingai prisidės prie projekto įgyvendinimo.

Pagrindinis projekto partneris: La Rošelio universitetas (Prancūzija)

Projekto partneriai:  
Atėnų žemės ūkio universitetas (Graikija),
Bukarešto technikos ir civilinės inžinerijos universitetas (Rumunija)
Valensijos katalikiškasis universitetas (Ispanija)
Klaipėdos universitetas (Lietuva)
Zadaro universitetas (Kroatija)

Asocijuotieji Europos universiteto partneriai:

Voterfordo technikos universitetas (Airija)
Rostoko universitetas (Vokietija)
Frederiko universitetas (Kipras)

www.eu-conexus.eu