LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universiteto diena Lietuvos mokslų akademijoje
21-09-2015

Klaipėdos universitetas (KU) tęsia renginių ciklą, skirtą KU 25-mečio sukakčiai paminėti. Šia proga rugsėjo 23-ią dieną mokslo bendruomenė ir svečiai kviečiami į akademinį-kultūrinį renginį, vyksiantį Lietuvos mokslų akademijoje (LMA), Vilniuje.

Renginio metu Klaipėdos universiteto rektorius prof. Eimutis Juzeliūnas ir biomedicinos, socialinių bei humanitarinių mokslų atstovai – doc. dr. Zita Rasuolė Gasiūnaitė, doc. dr. Liutauras Kraniauskas ir prof. Vladas Žulkus – pristatys universiteto pasiekimus, šiuolaikinius jūros ir povandeninės archeologijos tyrimus, supažindins su perspektyvomis ir aptars universiteto vaidmenį mieste. LMA prezidentas prof. Valdemaras Razumas skaitys pranešimą apie LMA bendradarbiavimą su regionais, prof. Vladas Algirdas Bumelis – „Lietuva bioekonomikos šalis. Ar tai realu XXI a.?“ Tą pačią dieną bus įteikti LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų pažymėjimai.

Renginio dalyviai ir svečiai 16.00 val. kviečiami į Klaipėdos universiteto mokslo ir meno parodos atidarymą LMA Vrublevskių bibliotekoje. Parodoje bus eksponuojami daugiau nei 100 mokslo leidinių, kurie atskleidžia Universitete plėtojamų mokslinių tyrimų, aktualių ne tik Vakarų Lietuvos regiono, bet ir šių dienų pasaulio kontekste, įvairovę. Pažymėtini šie autoriai: A. Kaukienė, G. Michelini, V. Safronovas, V. Žulkus, I. Lukšaitė, R. Žaromskis, V. Paulauskas, S. Oleninas, D. Petrauskaitė, A. Juška, L. Kraniauskas, L. Šimanskienė, S. Vaitekūnas, R. Vaičekauskaitė ir kiti. Meno parodoje bus eksponuojamos Menų akademijos meno atlikėjų sukauptos koncertų-pasirodymų afišos, Architektūros, dailės ir dizaino katedros dėstytojų bei studentų akademiniai darbai.

Per 25-ių Universiteto veiklos metų laikotarpį mokslas ir menas plėtotas nuosekliai ir sparčiai. Dalydamiesi sukaupta patirtimi, KU atstovai džiaugiasi galėdami parodoje pristatyti ne tik mokslinių leidinių archyvą, bet ir Klaipėdos krašto kultūrą.