LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
2022-aisiais KU miestelyje moksleiviams duris atvers STEAM centras

2019 m. rugsėjo 26 dieną pradedamas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – įkurti moderniomis technologijomis aprūpintą, vakarų Lietuvos regiono specifiką atitinkantį gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) centrą. Pagrindinė STEAM centrų paskirtis – teikti bendrojo ugdymo mokyklų 7-12 klasių mokiniams praktinio ugdymo paslaugas, papildančias formaliojo ugdymo programas. Taip pat šiame centre bus vykdomi užsiėmimai įvairaus amžiaus mokiniams pagal neformaliojo ugdymo programas, organizuojami būreliai, olimpiados, konkursai.

STEAM centrų tinklo sukūrimą inicijavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, siekdama skatinti inovacijų kultūrą, ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą ir verslumą, kompetencijas STEAM srityse.

Klaipėdos universiteto Jūriniame STEAM centre veiks keturios laboratorijos: biologijos – chemijos, fizikos – inžinerijos, robotikos – informacinių technologijų bei specializuota jūros mokslų ir technologijų.

Kuriant STEAM centro ugdymo metodikas didelis dėmesys bus skiriamas skirtingų ugdymo dalykų integracijai. „Todėl nepaisant to, kad STEAM centras specializuosis jūros mokslų ir technologijų tematikoje, nereikėtų galvoti, kad čia bus įdomu tik būsimiems jūrininkams. Jūros mokslų ir technologijų sritis labai plati: tyrimų objektai varijuoja nuo genų iki ekosistemų lygmens, kuriamos technologijos ir produktai – nuo mėlynųjų biotechnologijų iki autonominių transporto priemonių, tyrimų metodai – nuo mikroskopinių analizių iki kosmoso technologijų nuotoliniams vandens stebėjimams. Sprendžiant šiai sričiai aktualias problemas reikalingos biologinės, ekologinės, ornitologinės, geologinės, istorinės, archeologinės, matematinės, IT, fizikos, chemijos srities dalykinės kompetencijos, komandinio darbo įgūdžiai, kūrybiškumas.“, – vardija projekto vadovė Viktorija Vaitkevičienė.

Jūriniame STEAM centre vykdomos veiklos papildys Klaipėdos universitete jau vykdomas mokiniams skirtas iniciatyvas – „Erdvėlaivis Žemė“, „Išmani jūra“, Baltijos gimnazijoje nuo rugsėjo mėn. pradėjusios veikti universitetinės inžinerinio ugdymo klasės, Universitetinės gimnazijos steigimas. Dėl STEAM centro įveiklinimo glaudžiai bendradarbiaujama su Klaipėdos miesto ir kitomis Vakarų Lietuvos regiono savivaldybių administracijomis, dėl plėtros galimybių su regioniniais verslo partneriais.

Iš viso įvairiuose Lietuvos regionuose planuojama įkurti 10 STEAM centrų, iš kurių trys centrai, tame tarpe ir Jūrinis STEAM centras, įgis metodinio centro statusą, reiškiantį, kad jame vyks užsiėmimai ne tik mokiniams, bet taip pat bus teikiama metodinė pagalba STEAM dalykų mokytojams, regioninių STEAM centrų metodininkams, bus organizuojami pedagogų kompetencijų tobulinimo kursai.

Projektas „Jūrinio STEAM APC infrastruktūros sukūrimas“ finansuojamas Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis.