LT   |   EN      Mano KU   |   
18-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „VYDŪNAS JAUNYSTEI“
25-02-2016

Konferencija įvyks
2016 m. balandžio 6 d.
„ŠVYTURIO“ arenoje
Dubysos g. 20, Klaipėda

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO IŠVAŽIUOJAMASIS POSĖDIS
„SVEIKATOS POLITIKOS AKTUALIJŲ APŽVALGA“

Atsakingi asmenys – Seimo narė Dangutė Mikutienė, prof. dr. Artūras Razbadauskas

KONFERENCIJOS SEKCIJOS:

 1. VYDŪNO SKAITYMAI: KŪRYBOS IR VEIKLOS KONTEKSTAI
  Atsakingi asmenys – Rima Palijanskaitė, doc. dr. Jūratė Sučylaitė
 1. SVEIKO GYVENIMO BŪDAS KŪNO IR SIELOS JAUNYSTEI
  Atsakingi asmenys – prof. habil. dr. Algimantas Kirkutis, prof. dr. Algirdas Raslanas
 1. DARNI SVEIKATA: TEORINĖS IR PRAKSEOLOGINĖS DIMENSIJOS
  Atsakingi asmenys – doc. dr. Alona Rauckienė-Michaelsson, doc. dr. Faustas Stepukonis
 1. VYDŪNAS TARP RYTŲ IR VAKARŲ: DISKURSO PAIEŠKA
  Atsakingi asmenys – prof. habil. dr. Dalia Marija Stančienė, dr. Ernesta Molotokienė

Pranešimų santraukas ir/ar straipsnius, skirtus atitinkamoms konferencijos sekcijoms, prašome siųsti iki 2016 m. kovo 1 d. el. adresais:

 1. Vydūno skaitymai: kūrybos ir veiklos kontekstai (sucylaite@gmail.com)
 2. Darni sveikata: teorinės ir prakseologinės dimensijos ( stepukonis@gmail.com)
 3. Sveiko gyvenimo būdas kūno ir sielos jaunystei (jorikabuivydaite@gmail.com )
 4. Vydūnas tarp rytų ir vakarų: diskurso paieška (daliastanciene@yahoo.fr)

Reikalavimai santraukoms: pranešimo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, institucija. Santraukos tekste turi būti nurodyta temos aktualumas, pagrindiniai teiginiai, išvados. Santraukos apimtis iki 200 žodžių. Puslapių formatas – A4 .Teksto redaktorius – Microsoft Word . Šriftas – Times New Roman; pagrindinio teksto dydis – 12; išnašų ir literatūros sąrašo – 10, intervalas – 1; paraštės – 2 cm.

Reikalavimai straipsniams: pranešimo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, institucija. Straipsnyje turi atsispindėti temos aktualumas, straipsnio tikslas, pagrindiniai temą atskleidžiantys teiginiai, pateiktos išvados, literatūros sąrašas. Tekstas turi būti suredaguotas. Puslapių formatas – A4 .Teksto redaktorius – Microsoft Word . Šriftas – Times New Roman; pagrindinio teksto dydis – 12; išnašų ir literatūros sąrašo – 10, intervalas – 1; paraštės – 2 cm.

Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos metu perskaitytų pranešimų santraukos ir/ ar pateikti straipsniai, neatitinkantys Visuomenės sveikatos žurnalo keliamų reikalavimų, bus publikuojami konferencijos medžiagoje.

Moksliniai straipsniai atitinkantys žurnalo Visuomenės sveikata reikalavimus (http://www.hi.lt/content/D3_info_aut.html), bus išspausdinti žurnalo „Visuomenės sveikata“ specialiame leidinyje, skirtame Vydūno konferencijai.

Pranešėjai bus informuojami apie pranešimo priėmimą iki kovo 21 d.
Stendinius pranešimus galėsite pateikti konferencijos metu skirtoje vietoje.

Mokslinis komitetas:
prof. habil. dr. Algimantas Kirkutis
prof. habil. dr. Dalia Marija Stančienė
prof. dr. Algirdas Raslanas
doc. dr. Alona Rauckienė- Michaelsson
doc. dr. Faustas Stepukonis
doc. dr. Jūratė Sučylaitė

INFORMACIJA APIE II-ąją TARPTAUTINĘ STUDENTŲ KONFERENCIJĄ RASITE ČIA