LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
ERASMUS+

ERASMUS+

Pažink Europą studijuodamas!

Dar nežinai kas yra Erasmus+?

Erasmus+  vizija, kad investicijos į švietimą ir mokymą yra raktas, padėsiantis padidinti žmonių potencialą nepaisant jų amžiaus ar kilmės. Jos tikslas – padėti  tobulėti  kiekvienam asmeniškai, įgyti naujų įgūdžių ir didinti įsidarbinimo galimybes.

Kodėl ERASMUS+?

 • draugai iš įvairiausių pasaulio kampelių;
 • nepakartojamos kelionės bei kitų kultūrų pažinimas;
 • užsienio kalbos tobulinimas;
 • gyvenimo mokykla.

Kaip tapti Erasmus+ studentu?

Pageidaujantys dalyvauti konkurse  turėtų:

Studijų skyriui (Herkaus Manto g. 84, Senato pastatas, 305 kab.) pateikti šiuos dokumentus:

 1. Erasmus+ studijų paraišką (paraiškos forma ir siūlomos vietos);
 2. Viso studijų laikotarpio akademinį vidurkį (patvirtintą dekanate);
 3. Katedros vedėjo (-os) rekomendaciją, suderintą su dekanu;
 4. Motyvacinį laišką (adresuotą atrankos komisijai, lietuvių kalba);
 5. Išsilaikyti užsienio kalbos testą. Užsienio kalbos testus laikyti privalo visi norintys dalyvauti Erasmus+ konkurse (išskyrus filologinių mokslų studentus, ketinančius studijuoti specialybės kalbą).

Prieš pateikiant dokumentus, prašome apsilankyti pasirinkto universiteto internetinėje svetainėje ir pasidomėti, ar jūsų studijų programa atitinka to universiteto siūlomus dalykus bei nepraėjo paraiškos pateikimo į užsienio instituciją laikas.

Apie atrankos rezultatus studentai bus informuojami elektroniniu paštu.

Išsamesnės informacijos teirautis Studijų skyriuje, tel. 39 89 52 arba paštu ingrida.rukavice@ku.lt

Erasmus+ studijų sąlygos:

Studijuoti galima vykti tik į tas institucijas, su kuriomis siunčiančioji institucija yra pasirašiusi mainų sutartis.

Studijų laikotarpis partnerinėje institucijoje tęsiasi nuo 3 iki 12 mėnesių.

Studijų laikotarpis užsienyje užskaitomas kaip sudedamoji studijų siunčiančiajame universitete dalis.

Visi studento iš priimančios institucijos parsivežti kreditai ir įvertinimai gauna visišką akademinį pripažinimą siunčiančiame universitete.

Studentas priimančiam universitetui neturi mokėti jokių universiteto mokesčių (mokymo, registracijos, egzaminų, naudojimosi bibliotekomis, laboratorijomis). Išskyrus kai kuriuos smulkius mokesčius, pavyzdžiui, draudimas, studentų sąjungos mokestis, naudojimasis kopijavimo, spausdinimo paslaugomis ir panašiai. Šių mokesčių dydžiai neturėtų skirtis nuo vietiniams studentams taikomų dydžių.

Erasmus+ studentams nenutraukiamas nacionalinių stipendijų ir paskolų išmokėjimas.

 

Studentams su negalia ir/ar specialiaisiais poreikiais per Erasmus+ programą gali būti skiriamas papildomas finansavimas. Dėl informacijos kreiptis  ingrida.rukavice@ku.lt.

Studentai, kurie yra socialiai remtini, per Erasmus+ programą gali gauti papildomą stipendiją studijoms. Dėl informacijos kreiptis  ingrida.rukavice@ku.lt.

Mobilumo gidas

Keliaujant savo tikslo link visuomet svarbu turėti patikimą palydovą, patarėją. Būtent toks ir yra mobilumo gidas. Tai interaktyvioji, gausi informacijos, patarimų, testų ir žaidimų priemonė – būtent ji padės jums sėkmingai įgyvendinti keliones mokymosi, praktikos ar stažuotės tikslais.

www.mobilumogidas.lt

 

Stipendijų dydžiai

Grupė Programos šalys

2020 m. stipendijų studijoms dydžiai

1 grupė. Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 520 EUR
2 grupė. Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija 470 EUR
3 grupė. Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija Vengrija 420 EUR

Praktiką pagal Erasmus+ programą gali atlikti visų pakopų studentai bei absolventai.

Dokumentai praktikai atlikti 2020-2021 s.m. priimami nuolatos, likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki numatomos praktikos pradžios.

Absolventai praktiką gali atlikti tik po studijų baigimo (diplomo įgijimo), o praktikai dokumentai rengiami ne vėliau kaip 30 d. iki studijų baigimo.

Dokumentai teikiami Studentų tarnybos Erasmus+ grupei (Herkaus Manto g. 84, Senato pastatas, 305 k.).

Pateikiami dokumentai:

Pirmumo tvarka:

 • studentams, kurie privalo atlikti praktiką pagal studijuojamą studijų programą;
 • studentams, pirmą kartą atliekantiems praktiką pagal Erasmus+  programą.

Atrankos kriterijai:

 • studijų rezultatai;
 • studento motyvacija;
 • rekomendacija (-os).

Praktikos vietos:

ES šalių, Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino, Turkijos, Makedonijos, Serbijos aukštojo mokslo institucijos (AMI), turinčios Erasmus aukštojo mokslo chartiją arba užsienio įmonės /įstaigos / organizacijos, išskyrus Lietuvą ir studento gyvenamą šalį.

Praktikos laikotarpis:

nuo 2 iki 12 mėnesių (1 mėn. – 30 d.).

Stipendija:

skiriama tik kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti, tačiau ji nepadengia visų su mobilumu patirtų išlaidų. Studentai gali praktiką atlikti su Erasmus+ „nuline stipendija“ – kai neskiriamas Erasmus+ finansavimas, tačiau suteikiamas Erasmus+ studento statusas su privilegijomis ir atsakomybėmis.

Studentai su specialiaisiais poreikiais gali gauti papildomą finansavimą.

Stipendijų dydžiai:

 

Eil. Nr. Grupė Šalys Stipendijų dydžiai, EUR
1. Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios. Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 700
2. Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės. Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija 650
3. Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios. Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija 600

 

Praktikos vietų paieškos galimybės:

 • internetinė prieiga: http://www.partners4value.lt/praktikos-vietos/
 • užsienio valstybių institucijos, su kuriomis bendradarbiauja fakultetas / institutas;
 • užsienio valstybių institucijos, su kuriomis bendradarbiauja katedros / centro dėstytojai;
 • internetas ir kt. būdai.

Konsultacijas teikia:

Ingrida Rukavičė
Studijų tarptautiškumo vyresnioji specialistė
Tel. nr. (8 46) 39 89 52, el.p. ingrida.rukavice@ku.lt