LT   |   EN      Mano KU   |   
Veiklos dokumentai

Svarbiausi dokumentai

Strategija

Strategija laikotarpiui iki 2020 m. parengta vadovaujantis Senato 2010 m. patvirtintomis Klaipėdos universiteto strateginės plėtros gairėmis. Sudarant Plėtros strateginį planą panaudota Rektoriaus įsakymu sudarytos nuolatinės Strateginio planavimo darbo grupės (2009–2011 m.) ir išorės konsultantų (UAB „Grand Partners“ ir UAB „Providentia“, UAB „Lyderio grupė“) parengtų studijų (2011 m.) medžiaga.

Rengiant šį planą atlikta Klaipėdos universiteto galimybių, grėsmių ir perspektyvų analizė leidžia teigti, kad Universitetas gali patekti į 5–7 geriausių Lietuvos universitetų gretą, o įvykdęs integruoto mokslo, studijų ir verslo centro sukūrimo ir plėtros programą, ilgojo laikotarpio pabaigoje tikėtis būti pakviestu dalyvauti geriausiųjų pasaulio universitetų atrankoje, t. y. pretenduoti į pirmajį pasaulio universitetų tūkstantį. Kad šiandieninis požiūris į Klaipėdos universitetą yra teigiamas, lemia darbai, atlikti per trumpą, bet veržlų 1991–2011 m. laikotarpį.

Strateginiai dokumentai

Veiklos ataskaitos

Finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2020:

Finansinės būklės ataskaita 2019:

Finansinės būklės ataskaita 2018:

Finansinės būklės ataskaita 2017:

Finansinės būklės ataskaita 2016:

Finansinės būklės ataskaita 2015:

Anksčiau pateiktos finansinės būklės ataskaitos:

Tarybos nutarimai

Susipažinti su Universiteto Tarybos nutarimais galite Tarybos puslapyje.

Senato nutarimai

Susipažinti su Universiteto Senato nutarimais galite Senato puslapyje.

Kiti dokumentai