LT   |   EN      Mano KU   |   
Apie KU Ateities paramos fondą

Apie KU Ateities paramos fondą

Fondo įkūrimo idėja gimė dar 2020 rudenį, kai Klaipėdos universiteto iniciatyva įvyko susitikimas su didžiausių Klaipėdos įmonių vadovais. Verslo lyderiai tarėsi dėl galimybės suvienyti jėgas mokslo ir studijų stiprinimui uostamiestyje. Buvo pristatyta vizija kurti Klaipėdos universitetą palaikantį fondą, kurio steigėjais ir valdytojais taptų verslo įmonės. Tartasi, kad fondo lėšos būtų nukreiptos į verslo bendruomenei aktualių mokslo inovacijų ir studijų vystymą.

2021 vasario 22 d. pasirašyta KU Ateities paramos fondo Steigimo sutartis. Ją pasirašė ir steigėjais tapo AB „Vakarų laivų gamykla“, AB „Limarko laivininkystės kompanija“, AB „Linas Agro Group“, UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“, UAB „Vėjo projektai“, UAB saugos tarnyba „Argus“, UAB „Garant“, UAB „Light Asset Management“ ir UAB „Benko servisas“.

2021 gegužės 14 d. baigiamos visos fondo įregistravimo procedūros, suteikiamas paramos gavėjo statusas. Klaipėdos Universiteto ateities paramos fondas tampa veiksniu juridiniu asmeniu ir pradeda savo veiklą.

Jo užduotis – kurti Klaipėdos universiteto finansinio palaikymo platformą, skatinančią mokslo pažangą, aukštąsias technologijas ir didinti universiteto konkurencingumą. Fondui skirta parama bus naudojama pažangiausiems moksliniams tyrimams ir projektams, talentingiausių dėstytojų palaikymui ir pritraukimui bei gabiausių studentų skatinimui.

Kita kryptis – padėti universitete telkti kompetencijas, kurios reikalingos inovatyvių technologijų ir paslaugų plėtrai pagrindiniuose mėlynosios ekonomikos sektoriuose – jūrinėje energetikoje, uostų veikloje ir laivyboje, biotechnologijų kūrime ir diegime. Auginti ateičiai kuriantį Baltijos jūros regiono universitetą, kaip lyderį.

Ateities fondas būtų svarbi inovacijų ekosistemos dalis, kurią valdydamas regiono verslas galėtų greičiau ir efektyviau stiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, naujų idėjų ir paslaugų įgyvendinimą bei žinių perdavimą. Fondas veiks bendradarbiaujant su Lietuvos jūriniu klasteriu, Klaipėdos mokslo ir technologijų parku bei kitais inovacijų ekosistemos dalyviais. Fondo valdyba, įvertinusi mokslinių ir inovacinių projektų aktualumą bei galimą poveikį, spręs dėl projektų finansavimo galimybių.

Fondo lėšos bus naudojamos tik bendru fondo steigėjų, paramos davėjų ir Klaipėdos universiteto sutarimu.

Mūsų siekis – išauginti fondą iki Neliečiamojo kapitalo fondo, kai fondo lėšos naudojamos tik iš gautos investicinės grąžos.