LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universiteto ateities fondas

VERTYBĖS
Pažanga, tvarumas, partnerystė

MISIJA
Per sutelktą verslo iniciatyvą ir piliečių įsitraukimą, kurti Klaipėdos universiteto palaikymo platformą, skatinančią mokslo pažangą ir aukštųjų technologijų kūrimą.

VIZIJA
Stiprinti ateičiai kuriantį Baltijos jūros regiono universitetą, kaip lyderį, siekiantį mėlynosios ekonomikos ir inovacijų ekosistemos augimo.

TIKSLAI

deal 1

Remti pažangiausias programas ir projektus

teacher 1

Pritraukti ir išlaikyti talentingiausius dėstytojus

student 1

Skatinti gabiausius studentus

rise 1

Stiprinti Klaipėdos universiteto konkurencingumą

social-responsibility 1

Išauginti fondo veiklą iki neliečiamojo kapitalo fondo