LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitetas skelbia konkursą pedagogų darbuotojų pareigoms užimti nuo 2019 m. rugsėjo 2d.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete –

Filosofijos ir kultūrologijos katedroje:

Docento pareigoms (Mokslo kryptis – Humanitariniai mokslai, Filosofija) – 1 vieta (1,0 etatas).

Europos kalbų katedroje –

Docento pareigoms (Mokslo kryptis – Humanitariniai mokslai, Filologija) – 1 vieta (0,50 etato),

Lektoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Humanitariniai mokslai, Filologija) – 4 vietos (0,50 etato, 0,50 etato, 0,50 etato, 0,50 etato),

Asistento pareigoms (Mokslo kryptis – Humanitariniai mokslai, Filologija) – 1 vieta (0,50 etato).

Psichologijos katedroje –

Lektoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Psichologija) – 1 vieta (0,50 etato),

Asistento pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Psichologija) – 1 vieta (0,50 etato).

 

Pedagogikos katedroje –

Docento pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Edukologija) – 1 vieta (0,50 etato).

Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra –

Docento pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Politikos mokslai) – 1 vieta (0,25 etato),

Lektoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Politikos mokslai) – 1 vieta (0,25 etato).

Ekonomikos katedroje –

Profesoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Ekonomika) – 1 vieta(1,0 etatas).

Lektoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Ekonomika) – 2 vietos (0,25 etato, 0,25 etato).

Vadybos katedroje –

Lektoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Vadyba) – 2 vietos (0,50 etato, 0,50 etato).

Asistento pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Vadyba) – 1 vieta (0,50 etato).

Socialinių pokyčių studijų centre –

Profesoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Sociologija) – 1 vieta (1,0 etatas).

Tęstinių studijų instituto Andragogikos katedroje –

Profesoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Edukologija) – 1 vieta (0,50 etato).

 

Sveikatos mokslų fakultete –

Slaugos katedroje:

Docento pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Edukologija) – 1 vieta (0,50 etato).

Visuomenės sveikatos katedroje:

Lektoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Medicinos ir sveikatos mokslai, Visuomenės sveikata) – 1 vieta (0,50 etato).

Medicinos technologijų katedroje:

Lektoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Medicinos ir sveikatos mokslai, Medicina) – 1 vieta (0,50 etato).

Rekreacijos ir turizmo katedroje:

Profesoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Vadyba) – 1 vieta (0,25 etato),

Lektoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Vadyba) – 1 vieta (0,50 etato),

Socialinio darbo katedroje:

Lektoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Sociologija) – 1 vieta (0,50 etato).

Kūno kultūros katedroje:

Lektoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Edukologija) – 1 vieta (1,0 etatas).

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete:

Informatikos ir statistikos katedroje –

Docento pareigoms (Mokslo kryptis – Gamtos mokslai, Matematika) – 2 vietos (0,50 etato, 0,50 etato).

Lektoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Gamtos mokslai, Matematika) – 1 vieta (0,25 etato).

Inžinerijos katedroje –

Lektoriaus pareigoms (Mokslo kryptis – Technologijos mokslai, Mechanikos inžinerija) – 1 vieta (0,50 etato).

 

Dokumentai priimami iki 2019 m. balandžio 26 d. 12 val. adresu: Klaipėdos universiteto Personalo skyrius, 110 kab., H. Manto g. 84, Klaipėda, tel. (8-46) 398916, 398917, 398918.

Smulkesnė informacija: https://www.ku.lt/personalo-skyrius/konkursas-atestacija-pareigoms-uzimti/