LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universitetas skelbia konkursą mokslo darbuotojų pareigoms užimti nuo 2019 m. rugsėjo 2d.

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute –

vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo kryptis – Humanitariniai mokslai, Istorija ir archeologija) 1 vieta (1,0 etatas),

mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo kryptis – Humanitariniai mokslai, Istorija ir arceologija) –  5 vietos (1,0 etatas, 1,0 etatas, 1,0 etatas, 1,0 etatas, 0,50 etato).

 

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete:

Gamtos mokslų katedroje –

vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo kryptis – Gamtos mokslai, Fizinė geografija/geologija) – 1 vieta (0,25 etato),

Inžinerijos katedroje –

vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo kryptis – Technologiniai mokslai, Chemijos inžinerija/aplinkos inžinerija) – 1 vieta (0,50 etato),

mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo kryptis – Technologiniai mokslai, Elektros ir elektronikos inžinerija) – 1 vieta (0,25 etato).

 

Jūros tyrimų institute –

vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo kryptis – Gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra) – 1 vieta (0,25 etato),

vyriausiojo mokslo darbuotojo (Mokslo kryptis – Gamtos mokslai, Chemija) – 1 vieta (0,25 etato),

vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo kryptis – Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra) – 2 vietos (0,50 etato, 0,50 etato),

vyresniojo mokslo darbuotojo (Mokslo kryptis – Gamtos mokslai, Chemija) – 1 vieta (0,50 etato),

mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo kryptis – Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra) – 2 vietos (0,50 etato, 0,50 etato).

 

Sveikatos mokslų fakultete:

Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centre –

vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo kryptis – Medicinos ir sveikatos mokslai, Visuomenės sveikata) – 1 vieta (1,0 etatas),

vyriausiojo mokslo darbuotojo (Mokslo kryptis – Humanitariniai mokslai, Filosofija) – 1 vieta (0,25 etato).

 

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete:

Baltų filologijos katedroje –

vyriausiojo mokslo darbuotojo (Mokslo kryptis – Humanitariniai mokslai,  Filologija/Etnologija) – 1 vieta (1,0 etatas),

mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo kryptis – Humanitariniai mokslai,  Filologija/Etnologija) – 1 vieta (1,0 etatas).

Pedagogikos katedroje –

vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Edukologija) – 1vieta (0,50 etato),

Socialinių pokyčių studijų centre:

mokslo darbuotojo pareigoms (Mokslo kryptis – Socialiniai mokslai, Sociologija) – 1 vieta (0,50 etato).

 

Dokumentai priimami iki 2019 m. balandžio 26 d. 12 val. adresu: Klaipėdos universiteto Personalo skyrius, 110 kab., H. Manto g. 84, Klaipėda, tel. (8-46) 398916, 398917, 398918.

Smulkesnė informacija: https://www.ku.lt/personalo-skyrius/konkursas-atestacija-pareigoms-uzimti/