LT   |   EN      Mano KU   |   
Istorija

1990-10-05

LR Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) Pirmininkas V. Landsbergis pasirašo AT nutarimą (nr. 1-640) nuo 1991 m. sausio mėn. 1 d įsteigti Klaipėdos universitetą. Klaipėdos universitetas savo akademinę veiklą pradeda turėdamas tris fakultetus (Humanitarinių ir gamtos mokslų, Jūrų technikos ir Pedagogikos) ir apie 3 000 studentų.

1991-02-12

Suformuojamas pirmasis KU Senatas. Senato pirmininku išrenkamas doc. Aleksandras Žalys.

1991-07-01

Klaipėdos universiteto rektoriumi išrenkamas prof. Donatas Švitra.

1991-09-01

KU studentai ir dėstytojai pradeda pirmuosius mokslo metus.

1992-10-01

Gamtos ir humanitarinių mokslų fakultetas reorganizuojamas į du fakultetus: Gamtos mokslų fakultetą ir Humanitarinių mokslų fakultetą.

1993-06

Išrenkamas antrasis KU Senatas, kurio pirmininku tampa prof. Vytautas Smailys. Klaipėdos dramos teatre inauguruojamas naujas KU Rektorius – VU prof. Stasys Vaitekūnas.

1993-08-28

Klaipėdos universiteto plėtotei ir akademiniam progresui perduodamas 23,6 ha karinis miestelis su pastatais.

1993-09-01

Pirmą kartą Naujų mokslo metų šventė vyksta naujajame Universiteto miestelyje (buvusiame kariniame miestelyje).

1994-03

Išeina pirmasis laikraščio „Klaipėdos universitetas“ numeris.

1994-07-01

Įkuriamas penktasis – Socialinių mokslų fakultetas.

1995

įkuriama KU Studentų sąjunga.

1995-05-19

Inauguruojami KU Garbės daktarai – prof. Vilius Pėteraitis (Kanada, Mažosios Lietuvos fondo pirmininkas), prof. Vytautas Kavolis (JAV, filosofas, profesorius) ir Alfredas Vėlius (JAV, Biblijos į lietuvių kalbą vertėjas).

1995-07-05

LR Seimas priima nutarimą dėl LMA muzikos ir teatro pedagogikos instituto prijungimo prie Klaipėdos universiteto.

1995-08-26

Lietuvos heraldikos komisija prie LR Prezidento patvirtina Klaipėdos universiteto herbą.

1995-12-01

KU Senato nutarimu LMA Muzikos ir teatro pedagogikos institutas integruojamas į Klaipėdos universitetą kaip Menų fakultetas.

Kvalifikacijos kėlimo centro pagrindu įkuriamas Kvalifikacijos kėlimo institutas (dabar pervadintas į Tęstinių studijų institutą).

1995-12-14

LR Seimas patvirtina pirmąjį Klaipėdos universiteto Statutą.

1996-02-27

Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje pašventinama Klaipėdos universiteto vėliava.

1996-02-28

Vyksta Klaipėdos universiteto 5 metų jubiliejinis minėjimas Muzikiniame teatre. Atidaromas KU Gamtos mokslų fakulteto pastatas. Inauguruojami nauji Klaipėdos universiteto Garbės daktarai – Stasys Antanas Bačkis ir Alfonsas Žalys.

1996-07-03

Klaipėdos universitete įsteigiamas Jūreivystės institutas.

1997-04-04

Inauguruojami Klaipėdos universiteto Garbės daktarai: prof. habil. dr. Vytautas Landsbergis (Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas), J.E. Antanas Vaičius (Telšių Vyskupas ir Klaipėdos Apaštalinis Administratorius) ir prof. dr. John Hiden (Didžioji Britanija, Bradfordo universiteto Baltijos studijų skyriaus vadovas).

1997-06

Išrenkamas trečiasis KU Senatas, KU Senato pirmininke – prof. Audronė Kaukienė.

1997-10

Baigtas restauruoti Rektorato pastatas, kuriame įsikuria rektorius, prorektoriai bei administracijos skyriai.

1998-07-11

KU Senato nutarimu įsteigiamas Sveikatos mokslų fakultetas.

1999-02-27

Atidengiama Algirdo Boso skulptūra „Ilgesio paukštė“, skirta išeivio iš Lietuvos Drąsučio Gudelio atminimui įamžinti.

1999-10-19

KU Senato posėdyje Senato pirmininku išrenkamas prof. Vytautas Smailys.

1999-12

J.E. LR prezidentui V. Adamkus Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblio „Žuvėdra“ vadovus prof. S. Idzelevičienę ir doc. R. Idzelevičių apdovanoja IV laipsnio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinais. Ansamblio šokėjams įteikiami V laipsnio Gedimino ordinai.

2000-01-21

KU Senato nutarimu Gamtos mokslų fakultetas pavadinamas Gamtos ir matematikos mokslų fakultetu.

2000-02

Atidaromas Evangeliškosios teologijos pastatas, kuriame įsikuria KU Humanitarinių mokslų fakulteto Teologijos katedra, Evangeliškosios teologijos centas bei Finansų ir ekonomikos direkcija.

2001-01-11

Vyksta Klaipėdos universiteto 10 metų jubiliejinio minėjimas. Inauguruojami nauji KU Garbės daktarai: dr. Bronislovas Lubys (LR), prof. Guido Michelini (Italija), prof. Algis Mickūnas (JAV), prof. Valentinas Šernas (JAV), prof. Keijo Virtanen (Suomija).

2001-10-26

Atidaroma Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Teologijos centro Evangeliškoji koplyčia.

2002-01

Išrenkamas ketvirtas KU Senatas, Senato pirmininku patvirtinamas prof. Stasys Vaitekūnas.

2002-02-05

Po restauracijos atidaromas Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto ir Sveikatos mokslų fakulteto pastatas.

2002-09-06

Klaipėdos universiteto ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos iniciatyva įsteigiamas Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas – mokslo ir verslo jungiamoji grandis ne tik Vakarų regione, bet ir visoje Lietuvoje.

2002-12-13

Iškilmingame Klaipėdos universiteto Tarybos ir Senato posėdyje Klaipėdos universiteto rektoriumi inauguruojamas prof. Vladas Žulkus.

2003-06-06

Atidaromas 5-asis restauruotas pastatas kuriame įsikuria KU Senatas, Leidykla, Ūkio direkcija, Tarptautinių ryšių skyrius, Vidaus audito tarnyba, Lauko praktikų ir ekspedicijų skyrius bei Universiteto knygynas.

2004-01-16

Klaipėdos universiteto miestelyje atidaromas Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas.

2005-05

Į atstatytą VI korpuso bokštelį (Herkaus Manto g. 84) įmontuojama nerūdijančio plieno kapsulė su Klaipėdos universiteto rektoriaus prof. Vlado Žulkaus ir Senato pirmininko prof. Stasio Vaitekūno pasirašytu laišku ateities kartoms.

2006-02-10

Klaipėdos universiteto 15 metų jubiliejaus minėjimas. KU Senato posėdžių salėje (Herkaus Manto g. 84) atidengiama freska „Universiteto statyba“ (autorius J.Vosylius). Vyksta iškilmingas Senato ir Tarybos posėdis KU Menų fakulteto koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4).

2006-09-04

Mokslo metų atidarymo šventės metu Klaipėdos universiteto miestelyje atidengiamas paminklas pirmajam prieškario metais uostamiestyje veikusio Ekonomikos instituto rektoriui, žymiam Lietuvos valstybės politiniam veikėjui, ministrui pirmininkui Ernestui Galvanauskui.

2006-11-15

Atidaromas Klaipėdos universiteto Naujasis auditorijų ir konferencijų salės korpusas (Herkaus Manto g. 84).

2006

Studentų praktikai ir jūrinėms ekspedicijoms rengti įsigytas vienas iš didžiausių burlaivių Lietuvoje – mokslo tiriamoji mokomoji škuna „Brabander“.

2007-01

Išrenkamas penktasis KU Senatas, Senato pirmininke patvirtinama prof. Daiva Kšanienė.

2008-01-25

Iškilmingame Klaipėdos universiteto Tarybos ir Senato posėdyje inauguruojamas antrajai kadencijai išrinktas rektorius prof. habil. dr. Vladas Žulkus.

2008-07-23

LR Vyriausybė patvirtina slėnio programą, kurios įgyvendinimo metu bus kuriama šiuolaikinė infrastruktūra bendrosioms Lietuvos jūrinio sektoriaus mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms, moksliniai rezultatai aktyviau bus taikomi gamyboje ir versle, sudarytos glaudesnės jūrinio mokslo, studijų ir verslo sąveikos sąlygos, didinamas Lietuvos jūrinio mokslo ir technologijų konkurencingumas tarptautinėje rinkoje.

2008-09-12

Iškilmingame KU Senato posėdyje Klaipėdos universiteto Garbės daktaru inauguruojamas J. E. LR Prezidentas Valdas Adamkus

2009-04-02

Universiteto miestelyje atidengiama skulptūra „Banga“, skirta žymiam Klaipėdos krašto veikėjui Martynui Reisgiui atminti. Skulptūros fundatoriai – Reisgių šeima.

2010-01-04

Įsteigiamas Klaipėdos universiteto absolventų klubas “KU Alumni”.

2010-06-03

Iškilmingame KU Senato posėdyje inauguruojami nauji Klaipėdos universiteto Garbės daktarai – prof. dr. Andrej P. Klemešev (Rusijos valstybinis I. Kanto vardo universitetas) ir prof. dr. Jochen D. Range (Greifsvaldo universitetas).

2010

Pradedamas įgyvendinti Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programos projektas „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“.

2011-01-04

2011 m. sausio 4 d. Klaipėdos universitetas iš valstybinės biudžetinės įstaigos tampa viešąja įstaiga.

2011-02-11

Vyksta iškilmingas Klaipėdos universiteto 20 metų jubiliejinis minėjimas Klaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36, Klaipėda). Klaipėdos universiteto Garbės daktaru inauguruojamas J. E. Latvijos Respublikos prezidentas Valdis Zatlers.

2011-12-06

KU Taryba Klaipėdos universiteto rektoriumi išrenka prof. dr. Vaidutį Laurėną.

2012-01

Išrenkamas šeštasis KU Senatas, Senato pirmininku patvirtinamas prof. Kęstutis Dučinskas.

2012-02

Įkurtas KU buriuotojų klubas „Halzas“.

2012-05

Austrijoje sportinių šokių ansamblis „Žuvėdra“ aštuntą kartą iškovojo Europos čempionų vardą.

2012-09

Klaipėdos universitetas akredituotas 6 metams.

2012-11

Inauguruoti du nauji garbės daktarai – prof. Tomas Venclova ir Adamas Michnikas.

2012-12

Vokietijoje sportinių šokių ansamblis „Žuvėdra“ iškovojo pasaulio vicečempionų vardą.

2013-01

Pasirašyta sutartis su UAB „Kvalitetas“ dėl kokybės vadybos sistemos sukūrimo ir įdiegimo Klaipėdos universitete.

2013-06

Inauguruoti du nauji garbės daktarai – prof. dr. Vytautas Jakelaitis, prof. Ph. D. Viktoras Vytautas Klemas.

2013-12

Padėtas Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivo kylis.

2014-04

Klaipėdos universiteto laikraštis švenčia 20-ąjį gimtadienį.

Vyko Verslo inkubatoriaus statybų pradžios ceremonija.

Išrinktas naujo Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivo vardas – MINTIS.

2014-08

Išrenkamas penktasis Klaipėdos universiteto rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas.

Klaipėdos universitetui įteikti Kokybės vadybos sertifikatai, liudijantys ISO 9001, ISO 1401, OHSAS 18001, SA 8000 standartų atitikimo reikalavimus.

2014-09

Iškilmingai atidaroma rekonstruota Klaipėdos universiteto miestelio aikštė.

Vyko Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivo „Mintis“ nuleidimo į vandenį ceremonija.

2014-11

Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivui oficialiai suteiktas vardas „Mintis“. Jo krikštamote tapo J.E. Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

2014-12

Klaipėdos universitete skelbiama oficiali bendrabučio I korpuso statybų pradžia.

Išleistas pirmasis Klaipėdos universiteto žurnalo MENS LIBERA numeris.

2015-01

Sausio 23 d. inauguruotas Klaipėdos universiteto rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas.

2015-03

Išrinkta nauja Klaipėdos universiteto Studentų Sąjungos prezidentė Živilė Krikštaponytė.

2015-05

Gegužės 4 d. vyko forumas „Jūrinis slėnis: sėkmingos verslo ir mokslo partnerystės pavyzdžiai“.
Dalyvauja premjeras Algirdas Butkevičius.

Gegužės 27 d. Klaipėdos universitete lankosi Izraelio ambasadorius Amir Maimon.

2015-09

Klaipėdos universitetas pasitinka 25-ąją rugsėjo pirmąją.

Rugsėjo 23 d. vyko Klaipėdos universiteto 25-mečio minėjimas Lietuvos mokslų akademijoje.

2015-10

Spalio 5 d. vyko Klaipėdos universiteto įsteigimo minėjimas LR Seime.

Spalio 9 d. Laive „Mintis“ lankosi Švedijos karališkoji šeima.

2015-11

Lapkričio 27 d. Klaipėdos universitete vyko Mokslo ir verslo partnerystės šventinis vakaras.

2016-01

Sausio 29 d. Klaipėdos koncertų salėje paminėtas Klaipėdos universiteto 25-mečio šventinis vakaras.

2016-04

Balandžio 8 d. Klaipėdos universitete pasirašyta SGD klasterio steigimo sutartis

2016-05

Gegužės 19 d. atidarytas moderniausias šalyje Klaipėdos universiteto bendrabutis.

2016-07

Liepos 12 d. pasirašyta finansavimo sutartis moderniam jūros tyrimų centrui Klaipėdoje steigti.

2016-10

Klaipėdos universitete steigiamas STEAM centras moksleiviams.

2017-02

Darbą pradėjo VII Klaipėdos universiteto Senatas.

2017-07

Liepos 17 d. išrinkta nauja KUSS prezidentė Aistė Stalmokaitė.

2018-02

Vasario 14 d. atidarytas modernus Klaipėdos universiteto mokslinių laboratorijų kompleksas.

2018-03

KUSS išrinkta nauja prezidentė Vaiva Makarauskaitė.

2018-04

Balandžio 25 d. darbą pradeda naujoji Klaipėdos universiteto Taryba. Tarybos pirmininku išrinktas Vytautas Grubliauskas.

Balandžio 16 d. atsistatydina rektorius Eimutis Juzeliūnas.

2018-05

Gegužės 4 d. Estijos mokslų akademijos prezidentui Tarmo Soomere suteiktas Klaipėdos universiteto Garbės daktaro vardas.

2019-02

Vasario 21 d. prof. dr. Artūras Razbadauskas išrinktas Klaipėdos universiteto rektoriumi.

2019-03

Kovo 1 d. išrinkta nauja KUSS prezidentė Irma Vilutytė.

2019-05

Gegužės 13 d. inauguruotas naujasis rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.

2019-06

Birželio 26 d. Europos Komisija paskelbė geriausias aukštąsias mokyklas, kurios priklausys pirmosioms Europos universitetų tinklų iniciatyvos sąjungoms, kuriančioms naujos kartos Europos universitetą. KU pateko tarp 114 atranką laimėjusių Europos universitetų ir kartu su 5 ES universitetais priklauso Europos universitetų aljansui „EU-CONEXUS“ („Europos universitetas išmanių pakrančių miestų tvariai plėtrai“).