Apie universitetą » Istorija

LR Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) Pirmininkas V. Landsbergis pasirašo AT nutarimą (nr. 1-640) nuo 1991 m. sausio mėn. 1 d įsteigti Klaipėdos universitetą. Klaipėdos universitetas savo akademinę veiklą pradeda turėdamas tris fakultetus (Humanitarinių ir gamtos mokslų, Jūrų technikos ir Pedagogikos) ir apie 3 000 studentų.

1990
10-05

Suformuojamas pirmasis KU Senatas. Senato pirmininku išrenkamas doc. Aleksandras Žalys.

1991
02-12

Klaipėdos universiteto rektoriumi išrenkamas prof. Donatas Švitra.

1991
07-01

KU studentai ir dėstytojai pradeda pirmuosius mokslo metus.

1991
09-01

Gamtos ir humanitarinių mokslų fakultetas reorganizuojamas į du fakultetus: Gamtos mokslų fakultetą ir Humanitarinių mokslų fakultetą.

1992
10-01

Išrenkamas antrasis KU Senatas, kurio pirmininku tampa prof. Vytautas Smailys. Klaipėdos dramos teatre inauguruojamas naujas KU Rektorius – VU prof. Stasys Vaitekūnas.

1993
06

Klaipėdos universiteto plėtotei ir akademiniam progresui perduodamas 23,6 ha karinis miestelis su pastatais.

1993
08-28

Pirmą kartą Naujų mokslo metų šventė vyksta naujajame Universiteto miestelyje (buvusiame kariniame miestelyje).

1993
09-01

Išeina pirmasis laikraščio „Klaipėdos universitetas“ numeris.

1994
03

Įkuriamas penktasis – Socialinių mokslų fakultetas.

1994
07-01

įkuriama KU Studentų sąjunga.

1995
metai

Inauguruojami KU Garbės daktarai – prof. Vilius Pėteraitis (Kanada, Mažosios Lietuvos fondo pirmininkas), prof. Vytautas Kavolis (JAV, filosofas, profesorius) ir Alfredas Vėlius (JAV, Biblijos į lietuvių kalbą vertėjas).

1995
05-19

LR Seimas priima nutarimą dėl LMA muzikos ir teatro pedagogikos instituto prijungimo prie Klaipėdos universiteto.

1995
07-05

Lietuvos heraldikos komisija prie LR Prezidento patvirtina Klaipėdos universiteto herbą.

1995
08-26

KU Senato nutarimu LMA Muzikos ir teatro pedagogikos institutas integruojamas į Klaipėdos universitetą kaip Menų fakultetas.

1995
12-01

Kvalifikacijos kėlimo centro pagrindu įkuriamas Kvalifikacijos kėlimo institutas (dabar pervadintas į Tęstinių studijų institutą).

1995
12-01

LR Seimas patvirtina pirmąjį Klaipėdos universiteto Statutą.

1995
12-14

Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje pašventinama Klaipėdos universiteto vėliava.

1996
02-27

Vyksta Klaipėdos universiteto 5 metų jubiliejinis minėjimas Muzikiniame teatre. Atidaromas KU Gamtos mokslų fakulteto pastatas. Inauguruojami nauji Klaipėdos universiteto Garbės daktarai – Stasys Antanas Bačkis ir Alfonsas Žalys.

1996
02-28

Klaipėdos universitete įsteigiamas Jūreivystės institutas.

1996
07-03

Inauguruojami Klaipėdos universiteto Garbės daktarai: prof. habil. dr. Vytautas Landsbergis (Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas), J.E. Antanas Vaičius (Telšių Vyskupas ir Klaipėdos Apaštalinis Administratorius) ir prof. dr. John Hiden (Didžioji Britanija, Bradfordo universiteto Baltijos studijų skyriaus vadovas).

1997
04-04

Išrenkamas trečiasis KU Senatas, KU Senato pirmininke – prof. Audronė Kaukienė.

1997
06

Baigtas restauruoti Rektorato pastatas, kuriame įsikuria rektorius, prorektoriai bei administracijos skyriai.

1997
10

KU Senato nutarimu įsteigiamas Sveikatos mokslų fakultetas.

1998
07-11

Atidengiama Algirdo Boso skulptūra „Ilgesio paukštė“, skirta išeivio iš Lietuvos Drąsučio Gudelio atminimui įamžinti.

1999
02-27

KU Senato posėdyje Senato pirmininku išrenkamas prof. Vytautas Smailys.

1999
10-19

J.E. LR prezidentui V. Adamkus Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblio „Žuvėdra“ vadovus prof. S. Idzelevičienę ir doc. R. Idzelevičių apdovanoja IV laipsnio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinais. Ansamblio šokėjams įteikiami V laipsnio Gedimino ordinai.

1999
12

KU Senato nutarimu Gamtos mokslų fakultetas pavadinamas Gamtos ir matematikos mokslų fakultetu.

2000
01-21

Atidaromas Evangeliškosios teologijos pastatas, kuriame įsikuria KU Humanitarinių mokslų fakulteto Teologijos katedra, Evangeliškosios teologijos centas bei Finansų ir ekonomikos direkcija.

2000
02

Vyksta Klaipėdos universiteto 10 metų jubiliejinio minėjimas. Inauguruojami nauji KU Garbės daktarai: dr. Bronislovas Lubys (LR), prof. Guido Michelini (Italija), prof. Algis Mickūnas (JAV), prof. Valentinas Šernas (JAV), prof. Keijo Virtanen (Suomija).

2001
01-11

Atidaroma Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Teologijos centro Evangeliškoji koplyčia.

2001
10-26

Išrenkamas ketvirtas KU Senatas, Senato pirmininku patvirtinamas prof. Stasys Vaitekūnas.

2002
01

Po restauracijos atidaromas Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto ir Sveikatos mokslų fakulteto pastatas.

2002
02-05

Klaipėdos universiteto ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos iniciatyva įsteigiamas Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas – mokslo ir verslo jungiamoji grandis ne tik Vakarų regione, bet ir visoje Lietuvoje.

2002
09-06

Iškilmingame Klaipėdos universiteto Tarybos ir Senato posėdyje Klaipėdos universiteto rektoriumi inauguruojamas prof. Vladas Žulkus.

2002
12-13

Atidaromas 5-asis restauruotas pastatas kuriame įsikuria KU Senatas, Leidykla, Ūkio direkcija, Tarptautinių ryšių skyrius, Vidaus audito tarnyba, Lauko praktikų ir ekspedicijų skyrius bei Universiteto knygynas.

2003
06-06

Klaipėdos universiteto miestelyje atidaromas Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas.

2004
01-16

Į atstatytą VI korpuso bokštelį (Herkaus Manto g. 84) įmontuojama nerūdijančio plieno kapsulė su Klaipėdos universiteto rektoriaus prof. Vlado Žulkaus ir Senato pirmininko prof. Stasio Vaitekūno pasirašytu laišku ateities kartoms.

2005
05

Klaipėdos universiteto 15 metų jubiliejaus minėjimas. KU Senato posėdžių salėje (Herkaus Manto g. 84) atidengiama freska „Universiteto statyba“ (autorius J.Vosylius). Vyksta iškilmingas Senato ir Tarybos posėdis KU Menų fakulteto koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4).

2006
02-10

Mokslo metų atidarymo šventės metu Klaipėdos universiteto miestelyje atidengiamas paminklas pirmajam prieškario metais uostamiestyje veikusio Ekonomikos instituto rektoriui, žymiam Lietuvos valstybės politiniam veikėjui, ministrui pirmininkui Ernestui Galvanauskui.

2006
09-04

Atidaromas Klaipėdos universiteto Naujasis auditorijų ir konferencijų salės korpusas (Herkaus Manto g. 84).

2006
11-15

Studentų praktikai ir jūrinėms ekspedicijoms rengti įsigytas vienas iš didžiausių burlaivių Lietuvoje – mokslo tiriamoji mokomoji škuna „Brabander“.

2006
metai

Išrenkamas penktasis KU Senatas, Senato pirmininke patvirtinama prof. Daiva Kšanienė.

2007
01

Iškilmingame Klaipėdos universiteto Tarybos ir Senato posėdyje inauguruojamas antrajai kadencijai išrinktas rektorius prof. habil. dr. Vladas Žulkus.

2008
01-25

LR Vyriausybė patvirtina slėnio programą, kurios įgyvendinimo metu bus kuriama šiuolaikinė infrastruktūra bendrosioms Lietuvos jūrinio sektoriaus mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms, moksliniai rezultatai aktyviau bus taikomi gamyboje ir versle, sudarytos glaudesnės jūrinio mokslo, studijų ir verslo sąveikos sąlygos, didinamas Lietuvos jūrinio mokslo ir technologijų konkurencingumas tarptautinėje rinkoje.

2008
07-23

Iškilmingame KU Senato posėdyje Klaipėdos universiteto Garbės daktaru inauguruojamas J. E. LR Prezidentas Valdas Adamkus

2008
09-12

Universiteto miestelyje atidengiama skulptūra „Banga“, skirta žymiam Klaipėdos krašto veikėjui Martynui Reisgiui atminti. Skulptūros fundatoriai – Reisgių šeima.

2009
04-02

Įsteigiamas Klaipėdos universiteto absolventų klubas “KU Alumni”.

2010
01-04

Iškilmingame KU Senato posėdyje inauguruojami nauji Klaipėdos universiteto Garbės daktarai – prof. dr. Andrej P. Klemešev (Rusijos valstybinis I. Kanto vardo universitetas) ir prof. dr. Jochen D. Range (Greifsvaldo universitetas).

2010
06-03

Pradedamas įgyvendinti Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programos projektas „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“.

2010
metai

2011 m. sausio 4 d. Klaipėdos universitetas iš valstybinės biudžetinės įstaigos tampa viešąja įstaiga.

2011
01-04

Vyksta iškilmingas Klaipėdos universiteto 20 metų jubiliejinis minėjimas Klaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36, Klaipėda). Klaipėdos universiteto Garbės daktaru inauguruojamas J. E. Latvijos Respublikos prezidentas Valdis Zatlers.

2011
02-11

KU Taryba Klaipėdos universiteto rektoriumi išrenka prof. dr. Vaidutį Laurėną.

2011
12-06

Išrenkamas šeštasis KU Senatas, Senato pirmininku patvirtinamas prof. Kęstutis Dučinskas.

2012
01

Įkurtas KU buriuotojų klubas „Halzas“.

2012
02

Austrijoje sportinių šokių ansamblis „Žuvėdra“ aštuntą kartą iškovojo Europos čempionų vardą.

2012
05

Klaipėdos universitetas akredituotas 6 metams.

2012
09

Inauguruoti du nauji garbės daktarai – prof. Tomas Venclova ir Adamas Michnikas.

2012
11

Vokietijoje sportinių šokių ansamblis „Žuvėdra“ iškovojo pasaulio vicečempionų vardą.

2012
12

Pasirašyta sutartis su UAB „Kvalitetas“ dėl kokybės vadybos sistemos sukūrimo ir įdiegimo Klaipėdos universitete.

2013
01

Inauguruoti du nauji garbės daktarai – prof. dr. Vytautas Jakelaitis, prof. Ph. D. Viktoras Vytautas Klemas.

2013
06

Padėtas Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivo kylis.

2013
12

Klaipėdos universiteto laikraštis švenčia 20-ąjį gimtadienį.

2014
04

Vyko Verslo inkubatoriaus statybų pradžios ceremonija.

2014
04

Išrinktas naujo Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivo vardas – MINTIS.

2014
04

Išrenkamas penktasis Klaipėdos universiteto rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas.

2014
08

Klaipėdos universitetui įteikti Kokybės vadybos sertifikatai, liudijantys ISO 9001, ISO 1401, OHSAS 18001, SA 8000 standartų atitikimo reikalavimus.

2014
08

Iškilmingai atidaroma rekonstruota Klaipėdos universiteto miestelio aikštė.

2014
09

Vyko Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivo „Mintis“ nuleidimo į vandenį ceremonija.

2014
09

Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivui oficialiai suteiktas vardas „Mintis“. Jo krikštamote tapo J.E. Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

2014
11

Klaipėdos universitete skelbiama oficiali bendrabučio I korpuso statybų pradžia.

2014
12

Išleistas pirmasis Klaipėdos universiteto žurnalo MENS LIBERA numeris.

2014
12

Sausio 23 d. inauguruotas Klaipėdos universiteto rektorius prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas.

2015
01

Išrinkta nauja Klaipėdos universiteto Studentų Sąjungos prezidentė Živilė Krikštaponytė.

2015
03

Gegužės 4 d. vyko forumas „Jūrinis slėnis: sėkmingos verslo ir mokslo partnerystės pavyzdžiai“.
Dalyvauja premjeras Algirdas Butkevičius.

2015
05

Gegužės 27 d. Klaipėdos universitete lankosi Izraelio ambasadorius Amir Maimon.

2015
05

Klaipėdos universitetas pasitinka 25-ąją rugsėjo pirmąją.

2015
09

Rugsėjo 23 d. vyko Klaipėdos universiteto 25-mečio minėjimas Lietuvos mokslų akademijoje.

2015
09

Spalio 5 d. vyko Klaipėdos universiteto įsteigimo minėjimas LR Seime.

2015
10

Spalio 9 d. Laive „Mintis“ lankosi Švedijos karališkoji šeima.

2015
10

Lapkričio 27 d. Klaipėdos universitete vyko Mokslo ir verslo partnerystės šventinis vakaras.

2015
11

Sausio 29 d. Klaipėdos koncertų salėje paminėtas Klaipėdos universiteto 25-mečio šventinis vakaras.

2016
01

Informacija atnaujinta: 2016-11-29