LT   |   EN      Mano KU   |   
Garbės statuso nariai

Garbės daktarai

Vytautas Kavolis, JAV, filosofas profesorius (1995)
Vilius Pėteraitis, Kanada, Mažosios Lietuvos fondo pirmininkas (1995)
Alfredas Vėlius, JAV, Biblijos į lietuvių kalbą vertėjas (1995)
Stasys Antanas Bačkis, Lietuvos diplomatas, politikas, mokslininkas, visuomenės veikėjas (1996)
Alfonsas Žalys, Klaipėdos universiteto kūrimo iniciatorius (1996)
Vytautas Landsbergis, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas, profesorius (1997)
Antanas Vaičius, Telšių vyskupas (1997)
John W. Hiden, Didžioji Britanija, Bradfordo universiteto Baltijos studijų skyriaus vadovas, profesorius (1997)
Algis Mickūnas, JAV, „Santaros – Šviesos“ veikėjas, profesorius (1997)
Bronislovas Lubys, KLASCO prezidentas (1997)
Keijo Virtanen, Suomija, Turku universiteto rektorius, profesorius (1997)
Guido Michelini, Italija, Parmos universiteto profesorius (1997)
Valentinas Šernas, JAV, Rutgersso universiteto profesorius (1997)
Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos prezidentas (2008)
Johhen D. Range, Vokietija, Greifsvaldo universiteto profesorius (2010)
Andrey Klemeshev, Rusija, Kanto universiteto rektorius, profesorius (2010)
Valdis Zatlers, Latvijos Respublikos prezidentas (2011)
Adam Michnik, Lenkijos visuomenės veikėjas, žurnalistas, eseistas ir politikos publicistas (2012)
Tomas Venclova, Lietuvos publicistas, eseistas, poetas, vertėjas (1997)
Viktoras Vytautas Klemas, JAV, Delavaro universiteto profesorius – emeritas (2013)
Vytautas Jakelaitis, Lietuvos kultūros, meno ir visuomenės veikėjas (2013)
Kyösti Urponen, Suomija, Laplandijos universiteto profesorius emeritas (2015)
Helena Leino-Kilpi, Suomija, Turku universiteto profesorė (2016)
Tarmo Soomere, Estija, TelTech universiteto profesorius (2018)
Ingė Lukšaitė, Lietuva, kultūros istorikė (2020)
Dr. Vytautas Čepas, Lietuva, psichologas, Lietuvos ir Klaipėdos miesto politikos bei visuomenės veikėjas (2020)

Afilijuoti profesoriai

Bela H. Buck, Vokietija. Gerai žinomas jūrų biologas ir akvakultūros ekspertas. Pasižymi nuopelnais plėtojant jūrinių inovacijų ekosistemą Klaipėdoje. Prisidėjo reikšmingu indėliu plėtojant Akvakultūros kompetencijų centrą bei eksperimentinę bazę.

Thomas Lekscha, Vokietija. Nuo 2014 m. yra Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų ir Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetų vizituojantis dėstytojas, dalyvauja Erasmus+ mainų programoje; prisideda prie studijų proceso ir mokslinių tyrimų plėtros.

Volkeris Wittpahlas, Vokietija. Daug metų atstovauja KU Vokietijoje ir teikia įvairiapusę paramą. Dalinasi patirtimi inovatyvių technologijų perdavimo, energijos panaudojimo efektyvumo, mobiliųjų baterijų, alternatyviosios energetikos, autonominių robotizuotų sistemų bei duomenų saugumo klausimais.

Jonathan Daniel de Courcey Edward Minchin, Airija. Svariu indėliu prisidėjo plėtojant jūros mokslus KU bei stiprinant Universiteto mokslinį potencialą tarptautinėje erdvėje.

Profesoriai emeritai

Prof. habil. dr. Vytautas Smailys
Prof. Elvyra Acienė
Prof. habil. dr. Teodoras Bumblauskis
Prof. Kazys Kšanas
Prof. dr. Daiva Kšanienė
Pof. dr. Rūta Marija Andrikienė