LT   |   EN      Mano KU   |   
Afilijuoti profesoriai

2020

Bela H. Buck, Vokietija. Gerai žinomas jūrų biologas ir akvakultūros ekspertas. Pasižymi nuopelnais plėtojant jūrinių inovacijų ekosistemą Klaipėdoje. Prisidėjo reikšmingu indėliu plėtojant Akvakultūros kompetencijų centrą bei eksperimentinę bazę.

Ipolitas Židonis Lietuva. Savo indėliu prisidėjo prie statybos inžinerijos krypties mokslinių tyrimų konstrukcinių elementų įtempių-deformacijų būvio parametrų skaičiavimų kryptyje. Taip pat prisidėjo prie KU vardu publikuotų mokslinių monografijų ir straipsnių bei naujų tyrimų perspektyvų Jūrų inžinerijos katedroje.

Thomas Lekscha, Vokietija. Nuo 2014 m. yra Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų ir Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetų vizituojantis dėstytojas, dalyvauja Erasmus+ mainų programoje; prisideda prie studijų proceso ir mokslinių tyrimų plėtros.

Volkeris Wittpahlas Vokietija. Daug metų atstovauja KU Vokietijoje ir teikia įvairiapusę paramą. Dalinasi patirtimi inovatyvių technologijų perdavimo, energijos panaudojimo efektyvumo, mobiliųjų baterijų, alternatyviosios energetikos, autonominių robotizuotų sistemų bei duomenų saugumo klausimais.