LT   |   EN      Mano KU   |   
Anketos

Projekto specialistų anketos

Gyvūnų terapijos užsiėmimų Psichosocialinio vertinimo forma

1. Data:

2. Užsiėmimo Nr.

3. Vieta:

4. Planuojama trukmė (val. ir min.):

5. GT rūšis:
Delfinų
Žirgų
Šunų
Kačių
Kita (pateikite)

6. Užsiėmimo pobūdis:
Individualus
Grupinis
Šeimos
Kita:

7. Specialisto(-ų) vardas(-ai):

8. Gyvūno(-ų) vardas(-ai):

9. Vertinimo kriterijus (pažymėkite vieną variantą): Kliento elgesio vertinimas yra pagrįstas:

Pažymėtas vertinimo kriterijus turi išlikti tas pats visuose užsiėmimuose su klientu (arba su ta pačia klientų grupe). Ši Psichosocialinio vertinimo forma yra skirta nuosekliam, išmatuojamam kliento pažangos sekimui. Siekiant vienodos kliento elgesio interpretacijos, jeigu įmanoma, šią formą turėtų pildyti vienas specialistas. Jeigu užsiėmimuose dalyvauja specialistų komanda, tada kiek įmanoma daugiau komandos narių turėtų prisidėti prie kliento elgesio vertinimo.

Naudodami elgesiui apibūdinti skirtą žodžių sąrašą, apibraukite skaičių, kuris geriausiai, jūsų manymu, atitinka kliento elgesio ypatumus.

Teigiamas (pozityvus) elgesys:

10. Dalyvaujantis, įsitraukiantis į veiklą

11. Pozityviai sąveikaujantis, bendraujantis su aplinkiniais

12. Bendradarbiaujantis

13. Pakankamai užsispyręs

14. Susikaupęs, dėmesingas užduočiai

15. Laikosi nurodymų

16. Dėmesingas kitiems

17. Sąžiningas/Doras

18. Lyderiaujantis

19. Dirbantis kartu su komanda

20. Palaiko akių kontaktą

21. Aktyviai klausosi

22. Lankstus, atviras naujovėms

23. Priimantis pastabas, patarimus

24. Jaučiasi pozityviai

25. Geba išsireikši žodžiais

26. Empatiškas

27. Dalinasi su kitais

28. Paslaugus

29. Sprendžiantis problemas

30. Pasitikintis savimi

31. Gerai save vertinantis

32. Pažįstantis, suprantantis save

33. Suprantantis kitus

34. Gebantis išreikšti poreikius

35. Gebantis išreikšti poreikius

Teigiamas (pozityvus) elgesys:

36. Nedraugiškas

37. Besipriešinantis

38. Gynybiškas, atsargus

39. Manipuliuojantis

40. Apgaulingas, nenuoširdus

41. Negeba išsireikši žodžiais

42. Mėgsta ginčytis

43. Piktas arba įsiaudrinęs

44. Nelankstus, nepriimantis argumentų

45. Pernelyg bailus

46. Nerimastingas/Hiperaktyvus

47. Išreiškia verbalinę agresiją

48. Išreiškia fizinę agresiją

49. Pernelyg pasyvus

50. Pernelyg paklusnus

51. Liūdnas arba prislėgtas

52. Užsisklendęs

Balų skaičiavimas, apibendrinimas

Nėra galimybės stebėti arba netaikoma = x balų

Nėra = 0 balų

Labai neišreikšta = 1 balas

Neišreikšta = 2 balai

Vidutiniškai išreikšta = 3 balai

Išreikšta = 4 balai

Labai išreikšta = 5 balai

Į bendrą balų sumą nereikia skaičiuoti punktų, pažymėtų ,,x” (nėra galimybės stebėti).

53. Teigiamo (pozityvaus) elgesio balų suma: (sudėkite balus ir padalinkite juos iš įvertintų teigiamo elgesio teiginių skaičiaus). Per užsiėmimus didėjantis Teigiamo (pozityvaus) elgesio įvertis rodo teigiamus elgesio pokyčius.


54. Neigiamo (negatyvaus) elgesio balų suma: (sudėkite balus ir padalinkite juos iš įvertintųneigiamo elgesio teiginių skaičiaus). Per užsiėmimus didėjantis Neigiamo (negatyvaus) elgesio įvertis rodo neigiamus elgesio pokyčius.


55. Bendra elgesio balų suma: (atimkite Neigiamo elgesio balus iš Teigiamo elgesio balų). Per užsiėmimus didėjanti Bendra elgesio balų suma rodo visa apimantį pagerėjimą teigiamo elgesio linkme.


Kitos pastabos

Jei yra bet koks požymis, atitinkantis žemiau pateiktus atvejus, pažymėkite juos (pažymėtus paaiškinkite plačiau):

56. Mintys apie savižudybę -

57. Krizių išgyvenimas -

58. Savęs žalojimas -

59. Kitiems daroma žala -

60. Apibūdinkite bet kokią kliento pažangą siekiant terapijos tikslų: -

61. Apibūdinkite bet kokius naujai iškilusius klausimus arba naujai iškeltus tikslus: -

62. Apibūdinkite bet kokius bendrosklientobūklės ar diagnozėspokyčius ar korekciją: -

63. a) Apibūdinkite svarbiausius kliento problemos ypatumus, kurie buvo aptarti ar kliento atskleisti šio užsiėmimo metu
b) Apibūdinkite pirminę kliento problemą(-as), kuribuvo aptarta ar kliento atskleista šio užsiėmimo metu:
-

64. Pritaikyta terapinė intervencija(-jos): -

65. Kiti komentarai (jei reikia pratęskite kitoje lapo pusėje): -


Čia yra Suzana.

Suzana

Suzana gavo dovanų naują dviratį gimtadienio proga.

Suzana

1. Ką Suzana jaučia?


Suzana


Čia yra Marija ir jos mama. Jos išėjo pasivaikščioti.


Suzana

Marija ir jos mama, kai grįžo namo, rado apvogtus namus.


Suzana

2. Ką Marija jaučia?


Suzana


Bertas su tėčiu susiruošė žvejoti.


Suzana

Bet sugedo automobilis. Todėl jie turėjo likti namuose.


Suzana

3. Ką Bertas jaučia?


Suzana


Suzana ką tik sudaužė kaimynų namo langą.


Suzana

4. Ką Suzana jaučia žiūrėdama į langą?


Suzana


Keitė bėga per gatvę. Ji staiga išgirdo automobilio ratų stabdymo garsą.


Suzana

5. Ką Keitė jaučia?


Suzana


Tomas norėjo pakviesti mergaitę pažaisti. Tačiau ji stovėjo nusisukusi ir nesiklausė.


Suzana

6. Ką Tomas jaučia?


Suzana


Keitė vėluoja į žaidimą su savo draugais, bet jai neleidžiama eiti, kol nesusiras savo striukės, kurios negali rasti.


Suzana

7. Ką Keitė jaučia?


Suzana


Tomas skaito sąrašą mokinių, kurie atrinkti į mokyklos komandą. Tomo vardas yra pirmas sąraše.


Suzana

8. Ką Tomas jaučia?


Suzana


Tomas rengiasi smūgiuoti golfo kamuoliuką. Jis prisimena, kaip žmonės juokėsi, kai jam nesisekė smūgiuoti praėjusį kartą.


Suzana

9. Ką Tomas jaučia?


Suzana


Emocijų žodyno testas

1. Ką reiškia laimingas?

2. Ką reiškia piktas?

3. Ką reiškia baimė?

4. Ką reiškia liūdesys?

5. Ką reiškia siurprizas?

6. Ką reiškia pasibjaurėjimas?

7. Ką reiškia smalsumas?

8. Ką reiškia susijaudinęs?

9. Ką reiškia terorizuoti?

10. Ką reiškia džiaugsmas?

11. Ką reiškia įtarus?

12. Ką reiškia pasididžiavimas?

13. Ką reiškia panieka?

14. Ką reiškia kaltė?

15. Ką reiškia sugniuždytas?

16. Ką reiškia panika?

17. Ką reiškia nusivylimas?

18. Ką reiškia apgailestavimas?

19. Ką reiškia pavydus?

20. Ką reiškia paliktas, apleistas?

21. Ką reiškia apmaudas?

22. Ką reiškia prievarta?

23. Ką reiškia susigėdęs?

24. Ką reiškia išduotas?

Tėvai apie save ir apie vaiką anketos

Kiekvienam klausimui žymėkite tik po vieną atsakymą. Kuo rutuliukas labiau į dešinę ar į kairę, tuo atsakymas labiau Jums tinka.

1. Kai kalbuosi su žmonėmis, būna taip, kad jaučiuosi nesuprastas.

niekada taip nesijaučiu visada taip jaučiuosi

2. Kai Jūs bendradarbiaudami su kitais ką nors darėte, ar jausdavote, kad:

ko gero nepavyks tikrai pavyks

3. Ar gerai pažįstate žmones, su kuriais bendraujate kasdien (išskyrus pačius artimuosius)?

Jaučiate, kad jie Jums yra svetimi Manote, kad gerai pažįstate

4. Būna taip, kad pastebiu, jog esu abejingas, tam, kas vyksta aplink.

Labai retai Labai dažnai

5. Ar buvote kada nemaloniai nustebintas Jums gerai pažįstamų žmonių elgesio?

Niekada Visada

6. Ar buvo kada taip, kad žmonės, kuriais Jūs pasitikite, nuviltų jus?

niekada visada

7. Gyvenimas yra:

Labai įdomus Visiškai nuobodus

8. Ligi šiol gyvenau:

Neturėdamas (-a) jokių ypatingų tikslų ir planų Turėdamas (-a) labai konkrečius tikslus ir planus

9. Ar jaučiatės kada taip, kad su Jumis elgiamasi neteisingai?

Labai retai ar niekada /nesijaučiu/ Labai dažnai/jaučiuosi/

10. Pastaruosius dešimt metų mano gyvenimas buvo:

Pilnas pokyčių Visiškai nuobodus, liūdnas

11. Dauguma dalykų, kuriuos darysiu ateityje ko gero bus:

labai įdomūs Visiškai neįdomūs

12. Būdamas neįprastose situacijose nežinau, ką daryti.

Labai dažnai Labai retai

13. Kaip Jūs suprantate gyvenimą?

Visada įmanoma rasti išeitį iš sudėtingų gyvenimo situacijų Nėra išeities iš sudėtingų gyvenimo situacijų

14. Galvodamas apie savo gyvenimą dažnai suvokiu, kad:

gyventi tiesiog puiku Gyvenimas neturi prasmės

15. Susidūrus su problema, priimti sprendimą yra:

Labai sunku Labai lengva

16. Kasdieniai darbai man teikia:

didelį malonumą ir pasitenkinimą skausmą ir sunkumus

17. Mano gyvenimas ateityje ko gero bus:

Pilnas pokyčių, nežinant, kas bus toliau Visiškai aiškus ir suplanuotas

18.Praeityje, kai turėjau nemalonumų:

Nerimavau, kaltinau save susitaikiau su tuo, kas yra, ir gyvenau toliau

19. Aš nesusigaudau tarp savo jausmų ir minčių.

Labai dažnai Labai retai arba niekada

20. Kai darau mėgiamus darbus, tai:

Tiesiog gerai jaučiuosi ir žinau, kad taip ir toliau jausiuosi Nerimauju ir manau, kad būtinai kas nors sugadins šitą jausmą

21.Man kyla jausmų, kurių nenorėčiau turėti.

Labai dažnai Labai retai arba niekada

22. Kai pagalvoju apie savo asmeninį gyvenimą ateityje, matau jį:

Visiškai be prasmės ir planų Pilną prasmės ir planų

23. Manau,kad ateityje visuomet bus tokių žmonių, kuriais galėsiu pasitikėti?

Esu įsitikinęs, kad taip bus Labai abejoju tuo

24. Būna taip, kad pasijuntu, jog nežinau, kas vyksta.

Labai dažnai Labai retai arba niekada

25. Dauguma žmonių (net ir tie, kurie yra stipraus charakterio) jaučiasi pralaimėtojai tam tikrose situacijose. Man teko tai patirti:

niekada Labai dažnai

26.Kai kas nors nutinka, dažniausiai aš:

Pervertinu arba nepakankamai įvertinu įvykio svarbą Visada teisingai suvokiu situaciją

27. Galvodamas apie didžiąsias savo gyvenimo problemas, jaučiu, kad:

Man visada sekasi įveikti sunkumus Nesiseka įveikti sunkumus

28. Man atrodo, kad tai, ką darau savo gyvenime, yra mažai reikšminga.

Labai dažnai Labai retai arba niekada

29. Būna taip, kad pasijaučiu, jog nebekontroliuoju savo jausmų.

Labai dažnai Labai retai arba niekada

1. Vaiko lytis:

2. Vaiko amžius:

Tėvų profesija, net jei jie šiuo metu nedirba (nurodykite konkrečiai: kariškis, automechanikas, pardavėjas, dėstytojas, namų šeimininkė):

3. Tėvo:

4. Motinos:

5. Vaiko klasė:

Užpildykite šią anketą stengdamiesi kuo tiksliau atskleisti savo požiūrį į vaiko elgesį, net jeigu kiti žmonės su juo nesutiktų. Prie kiekvieno klausimo tam skirtose vietose nesivaržydami rašykite papildomus komentarus.

6. Šią formą užpildė:

7. Formos pildytojo vardas pavardė:


8. Išvardykite sporto šakas, kurias labiausiai mėgsta ir praktikuoja. (Plaukimas, čiuožimas, riedlentės, krepšinis, futbolas, žvėjyba ir pan.)


8a.

8aa. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kiek laiko jis/ji tam skiria

8ab. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kaip jam/jai sekasi kiekvienoje sporto šakoje


8b.

8ba. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kiek laiko jis/ji tam skiria

8bb. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kaip jam/jai sekasi kiekvienoje sporto šakoje


8c.

8ca. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kiek laiko jis/ji tam skiria

8cb. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kaip jam/jai sekasi kiekvienoje sporto šakoje


9. Išvardykite savo vaiko laisvalaikio pomėgius ir nesportinius žaidimus. (Kortos, knygos, skambinimas pianinu, amatai, ir kt. (ne radijo klausymasis ar TV žiūrėjimas))


9a.

9aa. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kiek laiko jis/ji tam skiria

9ab. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kaip jam/jai sekasi kiekvienoje sporto šakoje


9b.

9ba. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kiek laiko jis/ji tam skiria

9bb. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kaip jam/jai sekasi kiekvienoje sporto šakoje9c.

9ca. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kiek laiko jis/ji tam skiria

9cb. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kaip jam/jai sekasi kiekvienoje sporto šakoje


10. Išvardykite komandas, klubus, organizacijas, grupes, kurioms priklauso Jūsų vaikas


10a.

10aa. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kiek jis/ji yra jose aktyvus?


10b.

10ba. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kiek jis/ji yra jose aktyvus?


10c.

10ca. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kiek jis/ji yra jose aktyvus?


11. Nurodykite Jūsų vaiko atliekamą darbą arba jo pareigas.


11a.

11aa. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kaip jam sekasi juos atlikti


11b.

11ba. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kaip jam sekasi juos atlikti


11c.

11ca. Palyginti su kitais tokio pat amžiaus vaikais, kaip jam sekasi juos atlikti


12.1. Kiek artimų draugų apytikriai turi Jūsų vaikas? (be seserų ir brolių)

12.2. Kiek kartų per savaitę su jais susitinka ir bendauja?


13. Palyginti su kitais bendraamžiais, kaip Jūsų vaikas:

13a. sutaria su savo broliais ir seserimis

13b. sutaria su savo bendraamžiais

13c. elgiasi su tėvais

13d. dirba ir žaidžia vienas pats

13e. neturi brolių ar seserų


14. Mokymosi rezultatai

14.1. Vaikas nelanko mokyklos, nes

Dalykai:

14.2. Skaitymas, lietuvių kalba

14.3. Matematika

14.4. Istorija ar visuomenės mokslai

14.5. Užsienio kalba

Kitos disciplinos (pvz., kompiuterių kursai, užsienio kalba, verslas). Neįtraukite į sąrašą fizinio lavinimo, darbų pamokų, vairuotojo teisių įgijimo kursų ir pan.

14.6.

14.7.


15. Ar Jūsų vaikas mokosi specialiojoje klasėje arba specialiojoje mokykloje, pagal supaprastintą ir palengvintą programą?


16. Ar Jūsų vaikas buvo paliktas antriems metams kartoti kurso?


17. Ar Jūsų vaikas turėjo mokymosi ar kokių nors kitokių problemų?

17.1. Kada šios problemos iškilo?

17.2. Ar šios problemos jau išspęstos


18. Ar Jūsų vaikas serga kokia nors liga, turi fizinų arba protinių negalių?


19. Kas jums dėl vaiko kelia didžiausią susirūpinimą?


20. Nurodykite teigiamas savo vaiko savybes


Šiame lape pateikti vaikus ir jaunuolius apibūdinantys teiginiai. Ties kiekvienu teiginiu, kuris apibūdina Jūsų vaiką dabartiniu metu arba paskutinių šešių mėnesių laikotarpiu, apibūdinkite 2, jei teiginys yra visiškai teisingas arba dažniausiai teisingas Jūsų vaiko atžvilgiu. Pažymėkite 1, jei teiginys iš dalies arba kartais teisingas. Pažymėkite 0, jei teiginys neteisingas jūsų vaiko atžvilgiu. Prašome įvertinti visus teiginius kuo tiksliau, net jei atrodys kad kai kurie iš jų Jūsų vaikui netinka.

0 - neteisingas; 1 - iš dalies arba kartais teisingas; 2 - labai teisingas arba dažnai teisingas

21. Pagal savo amžių elgiasi pernelyg vaikiškai

22. Vartoja alkoholį be tėvų leidimo (apibūdinkite)

23. Dažnai ginčijasi

24. Nesugeba baigti pradėtų darbų

25. Mažai kuo džiaugiasi

26. Tuštinasi ne tuolete

27. Giriasi, didžiuojasi prieš kitus

28. Negali susikaupti

29. Negali atsikratyti tam tikrų minčių. Įkyrios mintys (apibūdinkite)

30. Negali nusėdėti, neramus (-i) arba pernelyg aktyvus (-i)

31. "Prilipęs" (-usi) prie suaugusiųjų, pernelyg nuo jų priklausomas (-a)

32. Skundžiasi, kad yra vienišas (-a)

33. Jaučiasi sutrikęs (-usi), sumišęs (-usi) arba tartum rūke

34. Dažnai verkia

35. Žiauriai elgiasi su gyvūnais

36. Žiaurus (-i), skriaudžia ir žemina kitus

37. Užsisvajoja, paskęsta savo mintyse

38. Tyčia žaloja save arba bando žudytis

39. Reikalauja daug dėmesio sau

40. Gadina savo daiktus

41. Gadina daiktus kurie priklauso jo/jos šeimai arba kitiems (apibūdinkite)

42. Nepaklusnus (-i) namuose

43. Nepaklusnus (-i) mokykloje

44. Nevalgus (-i)

45. Nesutaria su kitais vaikais

46. Nesijaučia kaltas (-a), kai blogai elgiasi

47. Greitai ima pavyduliauti

48. Pažeidžia taisykles namie, mokykloje, ar kitur

49. Bijo kai kurių gyvūnų, situacijų, vietų ne mokykloje (apibūdinkite)

50. Bijo eiti į mokyklą

51. Bijo, kad gali pagalvoti arba padaryti kažką blogo

52. Mano, kad viską turi padaryti puikiai

53. Jaučia arba skundžiasi, kad jo/jos niekas nemyli

54. Jaučia, kad kiti jį/ją erzina, pykdo

55. Jaučiasi nieko vertas (-a), niekam tikęs (-usi)

56. Dažnai susižaloja, patenka į bėdą

57. Dažnai įsivelia į muštynes

58. Yra labai erzinamas (-a) kitų

59. Susijęs (-usi) su tais, kurie patenka į bėdą

60. Girdi garsus ar balsus, kurių nėra (apibūdinkite)

61. Impulsyvus (-i), neapgalvotai elgiasi

62. Labiau linkęs (-usi) būti vienas (-a), negu su kitais

63. Melauoja arba apgaudinėja

64. Kramto nagus

65. Nervingas (-a), įsitempęs (-usi) ar dirglus(-i)

66. Būdingi nervingi judesiai ar trūkčiojimai (apibūdinkite)

67. Sapnuoja košmarus

68. Jo/jos nemėgsta kiti vaikai

69. Būdingi vidurių užkietėjimai, sunkumai tuštinantis

70. Pernelyg bailus (-i), nerimastingas (-a)

71. Svaigsta galva

72. Išgyvena pernelyg stiprų kaltės jausmą

73. Persivalgo

74. Pernelyg pavargsta

75. Turi antsvorio

76. Turi sveikatos problemų be aiškios medicininės priežasties:

76a. skausmai arba maudimai (ne pilvo ar galvos skausmai)

76b. galvos skausmai

76c. šleikštulys, silpnumas

76d. regos problemos (išskyrus tas ligas, kurioms koreguoti reikalingi akiniai (apibūdinkite))

76e. bėrimai ar kitos odos problemos

76f. pilvo skausmai

76g. vėmimas

76h. kiti negalavimai (apibūdinkite)

77. Naudoja fizinį smurtą žmonių atžvilgiu

78. Krapšto odą, nosį ar kitas kūno vietas

79. Liečia savo lyties organus

80. Pernelyg čiupinėja savo lyties organus

81. Mokykloje blogai sekasi atlikti užduotis

82. Būdinga prasta koordinacija, nerangumas

83. Linkęs (-usi) būti su vyresniais vaikais

84. Linkęs (-usi) būti su jaunesniais vaikais

85. Atsisako kalbėti

86. Nuolat kartoja tuos pačius veiksmus (apibūdinkite)

87. Bėga iš namų

88. Dažnai rėkauja

89. Slapukauja, neišsipasakoja

90. Mato daiktus, kurių nėra (apibūdinkite)

91. Varžosi kitų, lengvai sutrikdomas (-a)

92. Padeginėja sukelia gaisrus

93. Turi seksualinių problemų (apibūdinkite)

94. Maivosi arba vaidina juokdarį (ę)

95. Jaučiasi nepatogiai, baikštus (-i)

96. Miega mažiau nei daugelis vaikų

97. Dieną ir/arba naktį miega daugiau nei daugelis vaikų

98. Nedėmesingas (-a), lengvai išblaškomas (-a)

99. Turi kalbos problemų (apibudinkite)

100. Tuščiai spokso

101. Vagiliauja namuose

102. Vagiliauja ne namuose

103. Saugo daiktus, kurie jam/jai nereikalingi (apibudinkite)

104. Būdingas keistas elgesys (apibūdinkite)

105. Būdingos keistos mintys (apibūdinkite)

106. Užsispyręs (-usi), niūrus (-i) arba irzlus (-i)

107. Būdinga staigi nuotaikos ar jausmų kaita

108. Dažnai paniuręs (-usi)

109. Įtarus

110. Keikiasi arba vartoja nepadorius žodžius

111. Kalba apie savižudybę

112. Miegodamas (-a) kalba ar vaikšto

113. Per daug šnęka

114. Dažnai erzina kitus

115. Lengvai įtūžta ar yra karšto būdo

116. Per daug galvoja apie seksą

117. Grasina žmonėms

118. Čiulpia nykštį

119. Rūko, kramto arba uosto tabaką

120. Būdinga sutrikęs miegas (apibūdinkite)

121. Dykinėja, praleidžia pamokas

122. Neaktyvus (-i), lėtų judesių, stokoja energijos

123. Nelaimingas (-a), liūdnas (-a), prislėgtas (-a)

124. Neįprastai triukšmingas (-a)

125. Vartoja alkoholį, narkotikus arba vaistus nemedicininiais tikslais (apibūdinkite)

126. Būdingas vandalizmas

127. Apsišlapina dienos metu

128. Šlapinasi į lovą

129. Verkšlena

130. Nori būti priešingos lyties negu yra

131. Atsiskyręs (-usi), nebendrauja su kitais

132. Nerimauja

133. Nurodykite tas savo vaiko problemas, kurios čia nebuvo išvardytos


134. PARAŠYKITE, KAS JUMS DAR KELIA SUSIRŪPINIMĄ -

PRAŠOME ĮSITIKINTI, KAD ĮVERTINOTE VISUS TEIGINIUS

Prašome suteikite informacijos apie save:

1. Jūsų amžius:

2. Lytis:

3. Santykis su vaiku

4. Šeimyninė situacija dabartiniu momentu

5. Šeimos socialinė ekonominė padėtis pagal pajamas

6. Gyvenamoji vieta

7. Vaikų iš viso skaičius šeimoje

Papasakokite apie savo vaiką su negalia:

8. Jūsų vaiko su negalia amžius

9. Vaiko lytis

10. Jūsų vaiko su negalia diagnozė
Kodas, nustatymo laikas

11. Kaip vertinate vaiko su negalia sveikatą

12. Jūsų vaiko su negalia mokymosi įstaiga

13. Jūsų vaiko su negalia mokymosi programa

14. Vaikui su negalia nustatyti specialieji poreikiai

15. Vaiko su negalia ugdymo forma

16. Vaikui su negalia teikiama specialioji pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba nemokamos

17. Ar vaikas su negalia per pastaruosius trejus metus lankė papildomos ar alternatyvios terapijos užsiėmimus

Šio klausimyno tikslas - nustatyti, kaip jūs jautėtės PASTARĄJĄ SAVAITĘ. Žymėdami atsakymus ilgai nesvarstykite, nes pirma reakcija į kiekvieną klausimą, tiksliau atspindi Jūsų savijautą nei ilgai svarstytas atsakymas.

1. Aš jaučiu įtampą ir nerimą

2. Man linksma

3. Jaučiu, kad nerimstu vietoje

4. Mane ir dabar džiugina tai, kas teikė džiaugsmo ankščiau

5. Aš galiu ramiai sėdėti ir atsipalaiduoti

6. Iš gyvenimo aš laukiu kažko malonaus

7. Aš jaučiu baimę, lyg kažkas siaubingo turėtų atsitikti

8. Aš jaučiuosi užslopintas ir lėtesnių judesių

9. Mane staiga apima didelis nerimas ir baimė

10. Aš galiu juoktis ir suprasti humorą

11. Mane apima baimė, kartu atsiranda vidinis virpulys arba spaudimas po krūtine

12. Man suteikia džiaugsmo gera knyga, radijas arba TV laida

13. Mane vargina neramios mintys ir rūpesčiai

14. Aš nustojau rūpintis savo išvaizda

1. Kai sukyla mano emocijos, nesuprantu, iš kur jos

2. Ne visuomet suprantu savo reakcijas į situacijas

3. Jeigu noriu, lengvai galiu daryti įtaką kitų žmonių emocijoms

4. Žinau, kaip pasiekti kitų žmonių palankumą

5. Dažnai negaliu suprasti kitų žmonių emocinio atsako

6. Kai jaučiuosi gerai nusiteikęs, galiu lengvai įvardinti to priežastis (pvz.: didžiuojuosi savimi, esu laimingas, esu atsipalaidavęs ar kt.)

7. Net žmogui nekalbant galiu pasakyti, jis piktas, liūdnas ar džiaug-smingas

8. Gebu gerai apibūdinti savo jausmus

9. Niekada asmeniniame gyvenyme nepriimu sprendimų remdamasis emocijomis

10. Kai jaučiuos prislėgtas, galiu lengvai susieti savo jausmus ir juos sukėlusią priežastį

11. Galiu lengvai iš kitų gauti tai, ko noriu

12. Galiu lengvai nurimti po sunkios ar stresinės situacijos

13. Lengvai galiu paaiškinti aplinkinių žmonių emocijas

14. Suprantu aplinkinių žmonių jausmų priežastis

15. Kai jaučiuosi liūdnas, galiu lengvai pralinksmėti

16. Iškart suprantu, kokius jausmus sukelia situacija

17. Jei man kažkas nepatinka, gebu tai pasakyti ramiai

18. Nesuprantu aplinkinių žmonių emocinio atsako į situacijas

19. Kai matau, jog kažkas yra sustresavęs ar neramus, lengvai galiu padėti jai/jam nurimti

20. Ginčo metu nežinau, esu labiau piktas ar liūdnas

21. Siekdamas pagrįsti pasirinkimus, remiuosi jausmais

22. Stengiuosi mokytis iš skirtingų situacijų ir emocijų

23. Žmonės linkę patikėti man asmeninius reikalus, paslaptis

24. Atsižvelgdamas į atitinkamas emocijas, galiu priimti atitinkamus sprendimus gyvenime

25. Net ir stengiantis, man sunku kitiems paaiškinti savo jausmus

26. Ne visuomet suprantu, dėl ko stresuoju

27. Jei pas mane kas nors ateitų verkdamas, nežinočiau, ką daryti

28. Man sunku klausyti besiskundžiančių žmonių

29. Man dažnai nepavyksta susišnekėti su žmonėmis, nes neatkreipiu dėmesio į jų emocijas

30.Gerai jaučiu kitų emocijas

31. Jaučiuosi nejaukiai, jei kiti žmonės bando pasakoti savo problemas, todėl stengiuosi to išvengti

32. Žinau, ką daryti, kad įkvėpčiau kitus

33. Man gerai sekasi pakelti nuotaiką kitiems žmonėms

34. Man sunku susieti kitų žmonių emocijas su jas lėmusiomis aplinkybėmis

35. Galiu lengvai daryti įtaką kitų žmonių jausmams

36. Jei norėčiau, lengvai galiu priversti kitą žmogų jaustis nejaukiai

37. Man sunku suvaldyti savo emocijas

38. Aplinkiniai žmonės sako, kad atvirai nereiškiu jausmų

39. Supykęs galiu greitai ir lengvai nurimti

40. Kitų žmonių emocinis atsakas mane dažnai nustebina, nes negebu jo numatyti

41. Nuojauta man padeda suprasti / atsirinkti, kas man iš tiesų svarbu

42. Kitiems žmonėms nepriimtina tai, kaip aš išreiškiu savo jausmus

43. Kai man liūdna, net nežinau priežasties

44. Neatpažįstu / neatskiriu kitų žmonių emocinės būsenos

45. Žmonės sako, kad esu patikimas

46. Jaučiuosi nejaukiai, kai žmonės pasakoja apie savo sunkumus

47. Kai bendrauju su piktu žmogumi, galiu lengvai jį nuraminti

48. Atpažįstu ir suprantu savo emocijas, kai tik jos sukyla

49. Kai esu prislėgtas, man sunku suprasti, ką iš tikrųjų jaučiu

50. Stresinėje situacijoje sugebu suvaldyti nerimą

Ties kiekvienu teiginiu prašome pažymėti atitinkamą langelį - „Netiesa", „Iš dalies tiesa" arba „Tiesa". Labai prašytume įvertinti kiekvieną teiginį, net jei jūs nevisiškai esate tikri dėl savo atsakymo arba teiginys jums atrodo netinkamas. Atsakydami prisiminkite, kaip vaikas elgėsi per praėjusį pusmetį arba šiais mokslo metais.

1. Gimimo data

2. Bern./Merg.

3. Atsižvelgia į kitų žmonių jausmus

4. Nenustygsta vietoje, pernelyg aktyvus (-i), nurimsta neilgam

5. Dažnai skundžiasi galvos ar pilvo skausmais, būna bloga

6. Noriai dalijasi su kitais vaikais skanėstais, žaislais, rašikliais ir pan.

7. Dažnai pratrūksta pykčiu ar nesusivaldo

8. Mėgsta vienatvę, dažniau žaidžia vienas (-a)

9. Paprastai paklūsta suaugusiųjų reikalavimams

10. Nerimauja dėl daugelio dalykų, dažnai atrodo susirūpinęs (-usi)

11. Paslaugus (-i) įskaudintiems, susikrimtusiems ar nesveikuojantiems

12. Nuolat muistosi ir rangosi

13. Turi vieną ar kelis gerus draugus

14. Dažnai pešasi su vaikais, juos skriaudžia

15. Dažnai nelaimingas (-a), prislėgtas (-a), greitai susigraudina

16. Paprastai jį (ją) mėgsta kiti vaikai

17. Greit išsiblaško, sunkiai susikaupia

18. Baiminasi naujų situacijų, prilipęs (-usi) prie savų, nepasitiki savimi

19. Geranoriškas (-a) mažesniems vaikams

20. Dažnai meluoja ar apgaudinėja

21. Kiti vaikai jį (ją) užkabinėja ir skriaudžia

22. Dažnai pasisiūlo padėti tėvams, mokytojams, kitiems vaikams

23. Pirma pagalvoja, tik paskui padaro

24. Vagia iš namų, mokyklos ar kitų vietų

25. Geriau sutaria su suaugusiais nei su vaikais

26. Daug ko bijo, greitai išsigąsta

27. Užduotis atlieka iki galo ir susikaupęs (-usi)

28. Gal turite papildomų pastabų?

29. Jus manote, kad vaikas turi emocinių, dėmesio, elgesio ar bendravimo sunkumų?

Jei atsakėte „Taip", prašome atsakyti į kitus klausimus:

30. Šie sunkumai atsirado prieš:

31. Sunkumai vaiką slegia, verčia nerimauti?

32. Ar sunkumai atsiliepia vaiko kasdieniam gyvenimui šiose srityse?
BENDRAUJANT SU BENDRAAMŽIAIS
PAMOKOSE

33. Šie sunkumai trukdo jums ir/ar klasei?


Galvodami apie savo vaiką per pastarąjį mėnesį, ties kiekvienu teiginiu pažymėkite vieną iš atsakymo variantų

1. Žino, kaip elgtis, jei iš jo tyčiojamasi

2. Geba susitvarkyti su bendraamžių spaudimu

3. Geba pasipriešinti nepagrįstiems reikalavimams, pasakyti "Ne"

4. Pokalbio metu laukia savo eilės nuomonei išsakyti

5. Geba išklausyti

6. Adekvačiai linksmi, šypsosi

7. Palaiko žvilgsnio kontaktą

8. Lengvai užmezga bendravimą su kitais

9. Geba taikiai sugyventi su kitais

10. Savo klasėje yra populiarus

11. Kalba sklandžiai, išplėstiniais sakiniais

12. Geba rodyti rūpinimąsi kitais

13. Pasitiki savimi nepažystamų žmonių draugijoje

14. Susiklosčius naujoms aplinkybėms pasitiki savimi

15. Atpažįsta konfliktą

16. Konflikto metu geba priimti kito nuomonę

17. Geba spręsti ginčus be muštynių

18. Imasi iniciatyvos

19. Neprašytas padeda kitiems

20. Geba dirbti kartu su kitais

21. Žino, kaip padėti kitiems

22. Geba paprašyti pagalbos

23. Geba apibūdinti savo jausmus

24. Geba parodyti savo jausmus (paveikslėlyje)

25. Geba parodyti, kam gabus (parodo savo darytą darbelį)

26. Geba pasakyti, kam gabus

27. Žino, ką gali atlikti puikiai

28. Reaguoja į kitų žmonių jausmus

29. Gerbia kitų žmonių jausmus

30. Reaguoja į balso toną

31. Kreipia dėmesį į veido išraišką

32. Skiria pageidaujamą nuo nepageidaujamo elgesio

33. Žino, kurie poelgiai priimtini ar netoleruojami

34. Žino, kad negalima negerai elgtis

35. Žino, koks elgesys dera įvairiuose situacijose

36. Geba suprasti esamą situaciją

37. Supranta, kad jo veiksmai turi poveikį aplinkiniams (pvz., užgauna ką nors)

38. Geba pasakyti, kas jam patinka, o kas - ne

39. Geba reikšti pasitenkinimą

40. Geba suvaldyti savo baimes, nerimą

41. Geba kontroliuoti savo jausmus

42. Geba susidoroti su nenumatytomis permainomis (pvz., nestresuoja, jei neateina mama sutartu laiku ir pan.)