Konataktai

KU Tęstinių studijų institutas
Sportininkų g. 13
92249, Klaipėda
Tel. (8 46) 39 85 71
Faksas (8 46) 39 85 72

Žemėlapis

Transporto priemone galite statyti šalia kelio arba instituto vidiniame kiemelyje.

Doc. dr. Ilona Zubrickienė
Direktorius
Tel. (8 46)  39 85 70
El. paštas ilona.zubrickiene@ku.lt
Kab. nr. 110

Asta Lenkauskienė
Vyresnysis metodininkas
Tel. (8 46)  39 85 71
Faksas  (8 46)  39 85 72
El. paštas administracija.tsi@ku.lt
Kab. nr.  110

Raminta Matiekienė
Vadybininkas finansų klausimais
Tel. (8 46)  39 85 81
El. paštas  ramintamatiekiene@hotmail.com
Kab. nr. 103

Jurgita Timofejeva
Informacinių sistemų inžinierius
Tel. (8 46)  39 85 76
El. paštas jurgita.timofejeva@ku.lt
Kab. nr. 214

Lina Seibutytė
Vyresnysis metodininkas
Tel. (8 46)  39 85 85
El. paštas  lina.seibutyte@ku.lt
Kab. nr. 114

Daiva Čekaitė
Vyresnysis metodininkas
Tel. (8 46)  39 89 48
El. paštas  daiva.cekaite@ku.lt
Kab. nr. 114

Giedra Andriušienė
Vyresnysis metodininkas
Tel. (8 46)  39 85 80
El. paštas  giedra.andriusiene@ku.lt
Kab. nr. 210

Vita Ulbienė
Vyresnysis metodininkas
Tel. (8 46)  39 85 79
El. paštas  jovita.ulbiene@ku.lt
Kab. nr. 212

Aušra Demenienė
Vyresnysis metodininkas
Tel. (8 46)  39 85 87
El. paštas  ausra.demeniene@ku.lt
Kab. nr. 307

Vilma Dalangavičienė
Vyresnysis metodininkas
Tel. (8 46)  39 89 71
El. paštas vilma.dalangaviciene@ku.lt
Kab. nr. 308

Vita Vasiliauskienė
Vyresnysis metodininkas
Tel. (8 46)  39 85 82
El. paštas  vita.vasiliauskiene@ku.lt
Kab. nr. 218

Oleg Sotnikov
Vyresnysis metodininkas
Tel. (8 46)  39 85 84
El. paštas  oleg.sotnikov@ku.lt
Kab. nr. 217

Vilija Trumpickienė
Vyresnysis metodininkas
Tel. (8 46)  39 85 86
El. paštas vilija.trumpickiene@yahoo.com
Kab. nr. 306

Valentina Laurėnienė
Metodinis-mokomasis kabinetas
Tel. (8 46)  39 89 75
El. paštas  metodinis.tsi@ku.lt
Kab. nr. 205

Eligijus Jatkauskas
Ūkio dalies vedėjas
Tel. (8 46)  39 85 73
El. paštas eligijus.jatkauskas@ku.lt
Kab. nr.  111

Irutė Bronė Pintverienė
Kasininkas
Tel. (8 46)  39 89 78
Kab. nr. 107

KU Tęstinių studijų institutas
Sportininkų g. 13
92249, Klaipėda
Tel. (8 46) 39 85 71
Faksas (8 46) 39 85 72

Žemėlapis

Doc. dr. Jūratė Adomaitienė
Andragogikos katedros vedėja
Tel.: (8 46) 398583
Kab. nr. 208

 

Prof. dr. Rūta Marija Andriekienė
Andragogikos katedros dėstytoja
Tel.: (8 46) 398974
Kab. nr. 112

 

Prof. dr. Birutė Jatkauskienė
Andragogikos katedros dėstytoja
Tel.: (8 46) 398755
Kab. nr.  206

 

Doc. dr. Ilona Zubrickienė
Andragogikos katedros dėstytoja
Tel.: (8 46) 398570
Kab. nr. 110

 

Doc. dr. Gitana Tolutienė
Andragogikos katedros dėstytoja
Tel.: (8 46) 398578
Kab. nr. 215

 

Dr. Kęstutis Trakšelys
Andragogikos katedros mokslo darbuotojas, dėstytojas
Tel.: (8 46) 398765
Kab. nr. 310

 

Vita Vasiliauskienė
Andragogikos katedros vyr. metodininkė
Tel.: (8 46) 398582
El. paštas:  ak.tsi@ku.lt
Kab. nr.  218
KU Tęstinių studijų institutas
Sportininkų g. 13
92249, Klaipėda
Tel. (8 46) 39 85 71
Faksas (8 46) 39 85 72
Medicinos edukacijos katedros vedėja
Tel.: (8 46) 39 85 77
Kab. nr.  306

 

Aušra Demenienė
Vyresnysis metodininkas
Tel. (8 46)  39 85 87
El. paštas  mek.tsi@ku.lt  ausradem@gmail.com
Kab. nr.  307
Informacija atnaujinta: Monday January 2nd, 2017