Išsilavinimas:

1980 Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos fakultete įgyta istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybė

2003–2007 metais studijos Edukologijos doktorantūroje.

Moksliniai laipsniai ir pedagoginiai vardai: Lektorius
Darbo patirtis: KU SMF politikos mokslų katedros lektorius. Vakarų Lietuvos Verslo kolegijos Vadybos katedros lektorius.
Dėstomi kursai:
 • Europos studijos
 • Politinės partijos ir ideologijos
 • Valstybės teorijos
 • Politinės technologijos
 • Politinis dalyvavimas
Moksliniai interesai:
 • Migracijos procesai
 • Tautinių mažumų integracija bei švietimas
 • Pilietiškumo ugdymas vidurinėje mokykloje
 • Pilietinės visuomenės kūrimo problemos
 • Euroatlantinės integracijos procesai
 • Švietimo vadyba Lietuvoje
Moksliniai projektai:

2006 m spalio17–19 d. dalyvauta NATO Viešosios informacijos departamento ir Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos organizuotame projekte Akademiniam jaunimui apie NATO.Briuselis (Belgija).

2005 m. lapkričio 11–12 d. Europos Sąjungos inicijuoto ir finansuoto tarptautinio projektoVietos valdžia ir socialinė aprėptis transnacionalinės konferencijos Skirtumų įžvelgimas Europos Sąjungoje dalyvis, Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos miesto savivaldybės atstovas. Londonas (Anglija). Išteklių centras. 356, Holloway Road.

2010–2014 metų mokslinis darbas tema „Mažųjų valstybių politinių sistemų atvirumo aspektai darnios plėtros kontekste“.

Užsienio kalbos:
 • anglų k.
 • rusų k.
 • lenkų k.
Esminės publikacijos:
Monografijos: Cesiulis A. Pilietiškumo sampratos evoliucija ir modernybė // Pilietinė visuomenė: politikos įpilietinimo projekcijos. Kolektyvinė monografija. Sud. S. Šiliauskas. Klaipėda, 2006, p.106–120.
Straipsniai kituose leidiniuose:

Cesiulis A. Pilietiškumo transformacija: politiniai ir edukaciniai aspektai // Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje. Mokslo darbai, 2004, p. 242–252.

Cesiulis, A.. Modernios pilietinio ugdymo sistemos paieška // Vadyba. Mokslo tiriamieji darbai. Klaipėda. Nr. 2 (7), 2005, p. 12–17.

Tatjana Bulajeva, Arvydas Cesiulis, Lilija Duobliene, Vilija Targamadze. Network Creation as the Precondition of Optimization of Civic Education//Global and European Tendencies in Social and Educational Policy. Social Education: Volume 10. 2005. p. 116–129.

Cesiulis, A. „Prezidentės retorinio kūno abdukcija“. Mokslinė recenzija L. Bielinio monografijai „““Prezidentė“ arba neįvykusios komunikacijos dekonstrukcija“//Agora: politinių komunikacijų studijos. Nr. 2, 2013, p.119−131.

Cesiulis A. Informacinio karo propedeutika Klaipėdos universitete//Agora: politinių komunikacijų studijos. Nr. 3, 2015, p. 130−136.

Recenzijos: Lietuva ir NATO: Darbotvarkė ateičiai. Studentų mokslinių darbų rinkinys. Redaktorius ir sudarytojas A. Cesiulis. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla. 2006.
Priklausomybė asociacijoms, mokslinėms akademinėms sąjungoms bei draugijoms:

2003–2007 m. kadencijos Klaipėdos miesto Tarybos narys

2012/2014 − LiCS Klaipėdos skyriaus pirmininko pavaduotojas. Lietuvos Liberalų Sąjūdžio Tarybos narys

2015−…. Klaipėdos Miesto Tarybos narys, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas, Klaipėdos miesto Švietimo ir NVO tarybos narys

 

Informacija atnaujinta: 2015-09-10

Minijos g. 153
93185 Klaipėda
Kab. nr. 106
Tel. (8 46) 39 86 63
Faksas (8 46) 39 86 52
El. paštas plk.smf@ku.lt

Vedėjas
Doc. dr. Saulius Šiliauskas
Tel. (8 46) 39 86 73
Mob. tel. 8 614 83571
El. paštas siliauskas@gmail.com

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
Tel. (8 46)  39 89 08, faks. (8 46)  39 89 99, el. p. klaipedos.universitetas@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150