Klaipėdos universiteto Mokslo ir meno skyrius įsteigtas Klaipėdos universiteto Tarybos  2013 m. gegužės 31 d. nutarimu „Dėl Klaipėdos universiteto administracijos padalinių ir paslaugų centrų organizacinės struktūros aprašo pataisų patvirtinimo“ Nr. 9N-04. Atsižvelgiant į KU išskirtinį siekį puoselėti aukšto lygio profesionalią meninę veiklą ir studijas, meninės veiklos yra laikomos  integralia universiteto mokslinės veiklos dalimi.

Mokslo ir meno skyrius yra Universiteto administracijos padalinys, kuris koordinuoja fakultetų ir institutų, taip pat jų dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinę ir meninę veiklą, doktorantūros studijas, rengiamus ir vykdomus mokslo ir studijų projektus, koordinuoja kokybės vadybos sistemos mokslinių veiklų realizavimo procesus, vadovaujantis naujausiais žinių vadybos principais siekia mokslo ir meno veiklų aukščiausios kokybės ir efektyvumo. Mokslo ir meno skyrius pavaldus Mokslo prorektoriui.

Mokslo  ir meno skyriaus veiklos sritys:

 • Renka ir sistemina informaciją apie universiteto mokslinę ir meninę veiklas. Padeda rengti mokslinės ir meninės savianalizės ataskaitas padaliniams, rengia Universiteto išorinio vertinimo mokslinės ir meninės veiklos ataskaitas.
 • Koordinuoja daktaro mokslo laipsnių,  docento ir profesoriaus pedagoginių vardų teikimo organizacinį darbą. Teikia informaciją mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų teikimo klausimais.
 • Konsultuoja atestacijos ir kvalifikacijos kėlimo klausimais.
 • Kartu su doktorantūros krypties komisijomis koordinuoja administruoja ir doktorantūros studijas. Inicijuoja naujovių pritaikymo doktorantūros studijose galimybes.
 • Rengia Universitete planuojamų konferencijų suvestines.
 • Palaiko ryšius su kitomis šalies ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis doktorantūros studijų mokslinių tyrimų klausimais.
 • Registruoja akademinių paslaugų sutartis.
 • Koordinuoja ir veda apskaitą Universitete vykdomų mokslo projektų.
 • Skleidžia informaciją apie mokslininkų mobilumo plėtrą, skatinant mokslininkus ir menininkus dalyvauti konkursuose.
 • Kaupia ir skleidžia informaciją apie nacionalines ir tarptautines mokslinių tyrimų programas.
 • Kasmet organizuoja KU mokslinės ir meninės veiklos darbų skatinimo konkursus.
 • Priima ir teikia svarstymui paraiškas KU Mokslo ir studijų  skatinimo, Šernų šeimos fondams.
 • Analizuoja mokslinių ir meninių veiklų, mokslinių tyrimų krypčių, mokslinės produkcijos, doktorantūros studijų, mokslo/studijų projektų vykdymo kokybės kriterijus ir teikia siūlymus universiteto vadovybei dėl jų tobulinimo.
 • Teikia siūlymus KU leidžiamų žurnalų redaktoriams, leidyklai dėl mokslinių žurnalų mokslo kokybės ir mokslinio reprezentatyvumo klausimų.
 • Koordinuoja kokybės vadybos sistemos mokslinių veiklų realizavimo procesus.

Mokslo ir meno skyriaus bendradarbiavimo su Universiteto fakultetais ir Institutais sritys:

 • Universiteto mokslo strategijos įgyvendinimas.
 • Universiteto mokslinės produkcijos kokybės standartų bei kontrolės, skatinimo mechanizmų formavimas ir įtvirtinimas.
 • Universiteto mokslo integracijos į Lietuvos, ES bei pasaulio mokslo erdvę koordinavimas ir skatinimas.
 • Universiteto doktorantūros studijų įgyvendinimas.
 • Informacijos apie Universiteto mokslininkų atliekamą mokslo tiriamąjį darbą kaupimas, sisteminimas ir apibendrinimas.
 • Nacionalinių ir tarptautinių mokslo projektų, taip pat konferencijų ir seminarų organizacinio proceso koordinavimas.
 • Informacijos apie užsienyje ir Lietuvos vykdomas mokslo programas ir projektus, atitinkančius Universiteto mokslinės veiklos strategines nuostatas, teikimas.
 • Koordinuoti suinteresuotų subjektų komunikaciją, kuri skatintų jų tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant efektyvių mokslinės ir meninės rezultatų.
 • Konsultuoja padalinius dėl kokybės vadybos sistemoje numatytų mokslo ir meno veiklų ir kriterijų realizavimo.

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
Tel. (8 46)  39 89 08, faks. (8 46)  39 89 99, el. p. klaipedos.universitetas@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150