Mokslo ir inovacijų skyrius

Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų skyrius įsteigtas Klaipėdos universiteto Tarybos 2015 m. sausio 30 d. nutarimu Nr.9 N – 47 „Klaipėdos universiteto administracijos ir jai pavaldžių padalinių organizacinės struktūros aprašas“. Atsižvelgiant į KU išskirtinį siekį puoselėti aukšto lygio profesionalią meninę veiklą ir studijas, meninės veiklos yra laikomos  integralia universiteto mokslinės veiklos dalimi.

Mokslo ir inovacijų skyrius yra Mokslo ir meno prorektoriui pavaldus Klaipėdos universiteto administracijos padalinys, kuris koordinuoja fakultetų ir institutų, taip pat jų dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinę veiklą, doktorantūros studijas, rengiamus ir vykdomus mokslo, meno, studijų ir inovacijų projektus, koordinuoja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapus nuo žinių kūrimo drauge su verslo ir pramonės įmonėmis iki  jų tiesioginio perdavimo, vadovaujantis naujausiais žinių vadybos principais siekia mokslo ir meno veiklų integralumo bei inovatyvumo, verslo ir mokslo subjektų bendradarbiavimo inovacijų kūrimo procesuose.

Mokslo  ir inovacijų skyriaus veiklos sritys:

Informacija atnaujinta: Tuesday March 22nd, 2016