Biblioteka » Apie biblioteką

Klaipėdos universiteto biblioteka (KUB) savo veiklą pradėjo 1991 metais. Tai – savarankiškas Universiteto padalinys, veikiantis pagal KU Senato patvirtintus nuostatus. Devyni universiteto bibliotekos vartotojų aptarnavimo padaliniai išsidėstę skirtingose miesto vietose.

Bibliotekos misija – atsižvelgiant į numatomus pokyčius universiteto mokslo ir studijų procese, globalizacijos, Europos integracijos, informacinės ir žinių visuomenės plėtros bei visą gyvenimą trunkančių studijų perspektyvoje, KU biblioteka savo misiją supranta kaip pagalbą Universiteto bendruomenei:

Bibliotekos vizija – siekti, kad Klaipėdos universiteto biblioteka taptų modernia akademine biblioteka, pasižyminčia:

Bibliotekos mecenatų – išeivijos lietuvių – dėka biblioteka gali didžiuotis retais Žemaitijos, Mažosios Lietuvos istoriją liudijančiais spaudiniais, sukauptais Dr.Kazio Pemkaus kolekcijoje bei Mažosios Lietuvos archyve.

Tai sparčiai modernėjanti biblioteka. 2001 metais pradėjusi įsisavinti integruotą bibliotekiną sistemą ALEPH 500, kuria duomenų bazes: bibliotekos elektroninį katalogą, KU mokslo publikacijų bazę (PDB), KU viso teksto mokslo žurnalų bei Publikacijos apie KU bazes.

Kiekvienais metais biblioteka prenumeruoja apie 100 periodinių leidinių, mokslinės informacijos duomenų bazes, kasmet aptarnauja apie 80.000 lankytojų.

Pagrindiniai duomenys (2016 m. sausio 1 d.)

Fondas 470.684 egz.
Fondo išduotis 115.453 egz.
Fondų papildymas per 2015 m. 8.699 egz.
Užregistruota vartotojų 4.933
Užregistruota lankytojų 78.464
Skaityklų skaičius 14
Vietų skaityklose skaičius 272
Iš jų, kompiuterizuotų darbo vietų vartotojams skaičius 44
Etatai 38

Biblioteka dalyvauja/dalyvavo:

KU biblioteka yra įvairių tarptautinių organizacijų, asociacijų narė:

Informacija atnaujinta: Tuesday August 30th, 2016